Dynamics NAV åpner nye muligheter

I april skrev vi om Oluf Lorentzen, som planlegger for fremtiden med Dynamics NAV. Prosjektet startet for fullt etter sommerferien, og i tett dialog med leverandør Oseberg gjennomføres det nå jevnlige møter. Du følger prosessen på våre hjemmesider.

– Vi har begynt å jobbe tett med Oseberg innen forskjellige prosesser og ansvarsområder. Nøkkelpersoner har fått grunnleggende opplæring i Dynamics NAV og vi møtes jevnlig for å diskutere rammene for alt som må utvikles utenpå standardløsningen, forklarer IT-sjef Jarl Eirik Bærø hos Oluf Lorentzen AS.

Kontrakten om overgangen fra Dynamics Axapta 4.0 til Dynamics NAV ble signert i januar. Oseberg har fått en norsk forhåndsversjon av den planlagte Dynamics 365 Business Central, og har hatt utviklere på kurs allerede. Dynamics 365 Business Central kan leveres på Azure som en skytjeneste eller on-premise. I skyløsningen vil utvidelser blir levert som extensions som ikke griper inn i standardkoden. Oluf Lorentzen

– Vi velger trolig en hybrid-løsning, der vi i første omgang har en on-premise-løsning hvor vi kombinerer extensions med vanlig utvikling.

I bunn for prosjektet ligger viktige parametere som matsikkerhet og holdbarhetsdatoer.

– For tiden ser vi blant annet på flere tredjepart-løsninger som kan integreres mot NAV, inkludert logistikkløsninger inn mot avvikshåndtering og lager. Dette er temaer og erfaringer vi kommer til å dele under DynUG-konferansen i november, der vi vil snakke om prosessen slik den står på det tidspunktet, forklarer Bærø.

 

Les også: Planlegger for fremtiden med Dynamics NAV