Erfaringer fra Amsterdam

Flere nordmenn tok turen til User Group Summit Europe i Amsterdam 27. til 29. mars. Et knippe deltakere som fikk et innblikk i veien videre for Dynamics 365-porteføljen deler sine erfaringer og trekker fram sine høydepunkter.

– Dynamics 365 CRM har vært en isolert verden fra de andre Microsoft produktene – frem til nå. Under User Group Summit ble det tydelig hvordan Microsoft nå syr denne plattformen sammen med alle andre systemer i porteføljen, forteller Thomas Sandsør, Manager Dynamics 365 hos Point Taken AS.

Han er en av flere nordmenn som tok turen til Amsterdam og den årlige konferansen for Dynamics 365-brukere.

– Det nye begrepet er PowerPlatform, en plattform som samler flere produkter på samme teknologiske brukernivå og gjenbruker logikk på tvers. Det vi definerte som en CRM-database heter nå Common Data Service. Dataplattformen ligger nå i bunn av alt som skjer, og hver gang du endrer for eksempel en virksomhet, en salgsmulighet eller en kontaktperson lagres dette til gjenbruk for alle andre applikasjoner som benytter samme data.

Data er nøkkelen

I PowerPlatform kan du lage egne spissede applikasjoner – PowerApps – som løser en utfordring, men bruker samme datasett. Forskjellige roller kan ha forskjellige brukermønster. For å knytte mange av disse applikasjonene sammen kan man igjen bruke Flow, som er et flytverktøy med koblinger til over 280+ forretningsapplikasjoner.

– Vi så tydelig styrken til Microsoft-plattformen, og data er nøkkelen. De neste årene vil handle om begrep vi har hørt de siste årene, som AI, Machine Learning og Big Data. Det kommer mye spennende fremover, og det var virkelig nyttig å reise ned og lære mer om det, understreker Sandsør.

Viktig å bygge nettverk

Kollega Malin Donoso Martnes holdt selv foredraget «How Microsoft Talent can Digitize a Forgotten HR Department» under årets konferanse.

– Under Summit var jeg så heldig å bli invitert til å møte fem av de som jobber med å utvikle og selge Talent fra hovedkontoret til Microsoft, her ble jeg bedre kjent med dem og fikk fortalt hvilke utfordringer jeg ser med systemet og hvilke ønsker jeg har til å gjøre det bedre, forklarer hun.

I løpet av konferansen fikk Donoso Martnes med seg mange sesjoner, og trekker fram CRM, PowerBI og Flow som spennende temaer.

– Det var viktig å knytte kontakter i miljøet som jeg har sett opp til i flere år og endelig hadde en mulighet til å møte. Jeg hadde tre utrolig hyggelige dager i Amsterdam. Hodet var helt fullt hver dag av inntrykk og nye bekjente. Jeg gleder meg allerede til neste år i Barcelona.

Fikk mye igjen

– Vi har fokus på CRM og synes konferansen var meget utbytterikt. Høyest score får Executive Exchange, som gikk på erfaringer blant ledere i Europeiske bedrifter, forteller Morten S. Fari, salgs- og markedssjef i Cartagena AS

Han trekker blant annet fram utveksling av erfaringer ved å jobbe med Dynamics mot kunder fra europeiske partnere som ett av høydepunktene.

– Skjæringspunkter mellom ren forretningsutvikling og bruk av Dynamics blir mindre og mindre. Da er det viktig at vi deler erfaringer med hverandre. Vi fikk også nyttige innspill på rekruttering og utvikling av ansatte.

Cartagena fikk også møter med toppledere fra Microsoft, som ga et innblikk i strategi og videreutvikling av produkter og ønsket seg tilbakemeldinger.

– Vi fikk også tilbud om agenturer på to løsninger utviklet for Dynamics i Canada og Østerrike. Hadde nok ikke fått disse uten denne samlingen og øye-til-øye kontakt.