Endelig i gang igjen

DynUG-konferansen 2021 er over. Med 19 kundehistorier, fullsatt workshop for Power BI og mye uformell erfaringsdeling var deltakerne fornøyde med å kunne treffes og bygge kompetanse sammen.

– Microsoft har fått ERP-systemene opp på et nivå der kundene nå snakker mest om berikende funksjonalitet og kvaliteter på toppen. Power Platform er en viktig del av dette, og har gått som en rød tråd gjennom foredragene jeg har hørt, forteller Bo Hjort Christensen (bildet).

Han slo an tonen for konferansen med et strålende åpningsforedrag som pekte på utviklingen i forholdet mellom Microsoft, partnerne og kundene.

– Når vi gikk til skyen for noen år siden var partnerne redde for å miste business, men det har blitt omvendt. Behovet for støtte og hjelp har ikke blitt noe mindre, men det krever dypere og bredere kompetanse. Forholdet til kundene er basert på gjensidig tillit og åpenhet. Partnerne må ha kunnskap om både kjernesystemer og omliggende systemer, og være en vesentlig bidragsyter til disse selvhjulpne teknologiene.

Lærer av hverandre

– Å dele erfaringer er helt avgjørende i dagens marked. Mye av teknologien er ny, med relativt kort historie. Da er verdien av deling ekstra vesentlig. DynUG er en nyttig arena for dette, understreker Christensen.

Rekordmange kunder hadde tatt turen til Microsoft 9. og 10. november for å dele erfaringer både fra scenen og rundt bordet om kvelden. Tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant av konferansen har vært veldig positiv.

– Jeg synes det var interessant å høre hvordan andre utnyttet Power Plattform og Dynamics. Det var også veldig bra og viktig at Microsoft var så synlig tilstede. Både som foredragsholdere, men også i pauser, middag og på kvelden, forteller Tonje Waasjø fra Matiq.

Hun får støtte fra flere.

Jeg er godt fornøyd med årets konferanse og spesielt gledelig er det at så mange kunder både deltok og bidro fra scenen, sier Jostein Støen, IT-sjef i Hans Torgersen og Sønn og medlem i DynUG-faggruppe.

– Et viktig poeng er at sluttbrukerne får mye større muligheter til å lage sine egne programmer med dagens verktøy. Fra IT-siden er det viktig å kunne administrere alle disse mulighetene. Gode strategier og governance var et gjennomgående tema på mange foredrag – og ikke minst ute blant folk i pausene.

OBOS var en av mange virksomheter som delte sine erfaringer under DynUG-konferansen 2021.

Staker ut veien videre

I tillegg til ERP-guruen hadde flere Microsoft-topper enten tatt turen til Oslo eller bidro via Teams. En av disse var Robert Gilchrist, som åpnet onsdagen med et Teams-foredrag om veien videre for Microsoft.

– Vårt hovedfokus er raskere verdi, å være mer fleksible og bidra til kostnadsreduksjon. I dag er det enklere for sluttbrukerne å utvikle apper, og vi må sørge for kontroll over bruken, forklarte Gilchrist, som svarte på spørsmål fra salen om kundene er modne nok for en datadrevet verden.

– Det er tøff konkurranse, så hvis du ikke blir mer moden på datadrevne løsninger vil noen annen utkonkurrere deg. Å stå stille i dagens marked betyr i praksis at du går bakover.

DynUG er allerede i gang med å planlegge fremover.

– Flere har ytret ønske om å bidra inn i foreningen, og det vil styrke oss ytterligere som brukergruppe. Vi planlegger jevnlige arrangementer på Teams, en fysisk samling over en dag i mai og så gleder vi oss til å møtes igjen til hovedkonferanse i november 2022, understreker Støen.

Du kan laste ned presentasjonene fra årets konferanse her.

Teknologidirektør Kristian Heim i Microsoft avsluttet årets DynUG-konferanse.