Vellykket fagtur til København

ØK-IT Konferansen 2015 i samarbeid mellom Common Norge og Microsoft-partner Peritus ble en vellykket tur både faglig og sosialt. Tilbakemeldingene fra både deltakere og arrangører er svært gode.

– Vi kan bare takke engasjerte deltakere og dyktige foredragsholdere for innsatsen. Vi har følelsen av at dette traff godt og vi kan godt tenkte oss å gjøre noe tilsvarende i samarbeid med Common en annen gang, sier daglig leder Leo Rosbach i Peritus.

ØK-IT Konferansen 2015 var et samarbeid mellom Drammens-bedriften og Common Norge. På agendaen stod et bredt faglig program på turen ned til København, og et besøk hos Microsofts utviklingssenter i København. Der fikk deltakerne en gjennomgang av muligheten som ligger i Dynamics AX 2012, og ikke minst en sniktitt på nyheten Dynamics AX 7, som er ventet på nyåret.

– Dette ble et arrangement med høyt faglig nivå og vellykket sosialt. Formålet med Dynamics Brukergruppe er å være en arena der du kan møte andre i tilsvarende stilling og funksjon for å drøfte og dele erfaringer. Tilbakemeldingene så langt viser at vi har truffet blink. Brukergruppen har også fått med flere som ønsker å utvide sitt nettverk og sette agendaen for fremtidige arrangementer. Det er svært gledelig, sier daglig leder Øistein Tidemand-Johannessen i Common Norge.

Han ber personer som ønsker å bidra til utviklingen av brukergruppen om å ta kontakt.

Brukergrensesnittet i Dynamics AX 7 er basert på en HTML5-klient og den nye versjonen har mye ny funksjonalitet knyttet til blant annet nettskyen og mobil enheter. Her kan du se en video som viser hva en del partnere som har fått prøve den mener: