Slik lykkes du med CRM

CRM handler mer om kultur enn om IT. Under Dynamics CRM-fagdagen  gir Glasspaper og Peanuts sine beste råd for hvordan du lykkes. Stikkord er god forankring i ledelsen, enkelhet for brukerne, synliggjøring av gevinst og å skape entusiasme.

– Microsoft Dynamics CRM gir en unik mulighet for selgere, markedsførere og kundeservice til å bli bedre sammen. I dag snakker vi ikke lenger om funksjoner, men om prosessen og menneskene som skal bruke løsningen, forteller Kristine Kjenes, partner i Peanuts Oslo AS.
Sammen med partner Anette Wærsten møter du henne når Microsoft Dynamics brukergruppe inviterer til CRM-fagdag. Det er Glasspaper og Peanuts som står for foredraget.
– CRM handler først og fremst om kultur, ikke IT-verktøy. En god CRM-kultur krever forankring i ledelsen. For å få, og opprettholde, forankring i ledelsen må CRM-løsningen gi den gevinsten ledelsen forventer.

En god CRM løsning støtter opp under hverdagens daglige gjøremål, de oppgavene den enkelte er satt til. Kjenes og Wærsten vil gi eksempler på best practices som ikke krever stor grad av skreddersøm.
– Det finnes noen grunnleggende prinsipper for å lykkes med CRM. Fokus må være på hvordan løsningen skal tas i bruk, på opplæringsløp, på hva det er som vil gi denne løsningen verdi for de som faktisk skal bruke den. Det handler i bunn og grunn om å forenkle, skape entusiasme og synliggjøre gevinster.
Microsoft Dynamics CRM har funksjoner som felles kundebilde, 360-graders visning av kunden, dashboard tilpasset den enkelte bruker og mulighet for mobile løsninger. Dermed ligger alt til rette for effektiv samhandling, økt produktivitet, mer tid til kunden og kortere salgs-sykluser.
– Vi deler våre beste tips om hvordan du kommer i mål. Det handler blant annet om felles mål, god prosessflyt, enkle brukergrensesnitt, gode rutiner og jevnlige justeringer, understreker Kjenes.

Les mer og meld deg på her