Fang opp data fra sosiale medier

Microsoft Social Engagement er en videreutvikling av Microsoft Social Listening. Det handler om å samle inn store mengder data fra sosiale nettverk og engasjere seg med menneskene som omtaler din virksomhet.

– Dette er er frittstående verktøy som kan kobles opp mot for eksempel Microsoft Dynamics CRM, og gir deg muligheten til å overvåke ulike stikkord, og samhandle med avsenderen direkte, forteller Thomas Sandsør, teknisk rådgiver for partnere Microsoft Norge.
Han kommer til ØK-IT 2016 for å fortelle hvordan dette verktøyet fungerer, og kanskje gi deg et videre perspektiv på hva som er mulig å få til.
– Det er ingen begrensninger på hva du søker etter i sosiale medier, blogger eller andre kilder. Det kan være din virksomhet, men også konkurrenter eller andre begreper du ønsker å følge med på. Det gir deg en unik mulighet til å respondere på alt fra misfornøyde kunder som trenger oppfølging, til mulige leads som ikke engang vet at du finnes.

Havnevesenet i Hamburg bruker Microsoft Social Engagement for å overvåke hva lokalsamfunnet sier om dem