Dynamics AX7 har mange store forbedringer

Spent på nye Microsoft Dynamics AX7? Under ØK-IT 2016 vil Leo Rosbach fra Peritus gå gjennom de viktigste nyhetene. Det inkluderer den nye nettleserbaserte klienten, arbeidssenteret og ikke minst muligheten for å snakke med applikasjonen.

– Det er så store tekniske forbedringer i Dynamics AX7 at jeg bare gleder meg, men samtidig er det noen utfordringer for å få alt til å fungere i ett skjermbilde. Heldigvis har HTML5 mange gode støttefunksjoner, sier administrerende direktør Leo Rosbach i Microsoft-partner Peritus.
Under ØK-IT 2016 til København i august vil han presentere sitt inntrykk av den nyeste versjonen.
– Dynamics AX7 bygger på Dynamics 2012 R3-databasen, så det er minimal løfting av data over i den nye versjonen. Samtidig er det en helt ny plattform, der klientene kun er i nettleseren, basert på HTML5. Serveren vil i første omgang ligge i skyen, men du kan også installere den on-site etter hvert.

Mange forenklinger

Du trenger ikke lenger Sharepoint i bunn. Du får dessuten en integrasjon mellom applikasjonen og det kundene har lov til å jobbe med.
– Som i 2012-versjonen kan du legge objekter eller tabeller inn i en modell. Dynamics AX7 har en sterkere modell-oppbygning. Du må bygge og rulle ut en applikasjon før du kan bruke den. En liten ulempe for de som er vant til å jobbe ad-hoc, men en stor fordel for kvalitetssikringen, forklarer Rosbach.
En annen nyhet er muligheten for å utvikle maler for å jobbe med for eksempel regnskapsføring i regneark, og så postere direkte i en journal.
– I 2012 fikk vi rollesenteret, og nå får du et arbeidssenter, der du kombinerer alle opplysningene fra rollesenteret med funksjonene du trenger til å utføre en jobb. Dermed blir det enda enklere å finne fram. Dette er en funksjon jeg like veldig godt.

Mer brukervennlig

En av de store nyhetene er at AX7 er språkvennlig. Du kan rett og slett snakke til den, som Siri på en iPhone.
– Du kan for eksempel be den opprette en salgsordre og guide den gjennom de ulike stegene uten tastatur. Det kan kombineres med skjermbilder tilpasset en håndterminal, der du ikke trenger noe mellom for å kommunisere, og du kan snakke til håndterminalen.
Andre nyheter er muligheten for å søke i programmenyen, og en egen task-recorder. Sistnevnte tar opp funksjoner i rekkefølge.
– Tenk deg at nye ansatte får sin egen interaktive veiviser tilpasset virksomhetens egne rutiner og behov. Kombinert med det nye arbeidssenteret mener jeg det senker terskelen for å ta i bruke Microsoft Dynamics AX betraktelig, sier Rosbach.
Bruker du eller vurderer å ta i bruk den nye versjonen bør du ikke gå glipp av hans foredrag under ØK-IT 2016 30. og 31. august.