Førstehåndserfaringer med Dynamics 365

HTS Hans Torgersen & Sønn AS ønsket å samle ERP-løsningen på en plattform. Etter grundige overveielser falt valget på Microsoft Dynamics 365 fra Axdata. Under DynUG høstkonferanse kan du høre IT-ansvarlig Jostein Støen fortelle om erfaringene så langt.

– Vi er en rekke selskaper innen alt fra produksjon til varehandel som har vært på litt ulike plattformer, selv om de fleste har kjørt Microsoft Dynamics AX som ERP-system. Vi ønsket å samle flere ulike ERP-plattformer til én, og kom etter hvert fram til Dynamics 365 levert fra Microsoft-partner Axdata, forklarer Jostein Støen, IT-ansvarlig for konsernet HTS Hans Torgersen & Sønn AS.
Selskapet omsatte i fjor for rundt 1,3 milliarder kroner og hadde i overkant av 800 ansatte på verdensbasis. Med alt fra BeSafe bilseter, Hamax, Paxter norskproduserte elbiler til den nyervervede kjeden Barnas Hus har blant annet mange barnefamilier et produkt eller flere fra dem i hus.
– Tolv ulike merkevarer dekker alt fra produksjon ved fabrikker i Kina og Norge, til varehandel. Ved å gå over til en felles plattform ønsker vi å holde bedre kontroll på både IT-løsninger og prosesser på tvers av konsernet.

Omfattende standardløsning

Microsoft Dynamics 365 kombinerer ERP-løsningen Dynamics AX med Dynamics CRM og BI-verktøy i en ren skybasert plattform. Microsoft har med Office 365 vist at de behersker det å samle flere gode verktøy i en felles skyløsning, og nå har turen kommet til forretningssystemer.
– De største forbedringene fra Dynamics 2009 er at det er vesentlig mer funksjonalitet i standardløsningen. Det reduserer behovet for tilpasninger. Samtidig virker Microsoft veldig fremoverlente og innovative, noe som bidrar til at vi tror dette er en god løsning for fremtiden, forklarer Støen.
De vil kjøre Dynamics 365 Operations, som er en av flere versjoner Microsoft tilbyr. Felles for alle versjonene er at de kjører i nettskyen.
– Vi har tidligere hatt utfordringer med en desentralisert løsning og regner med bedre oppetid når vi går over i skyen. Det er enklere for fabrikken vår i Kina å kommunisere med Microsoft sine servere enn datarommet her i Norge. Dessuten er det et viktig poeng at oppdateringer nå vil rulles ut fortløpende på serverne, som applikasjoner på en mobiltelefon, i stedet for at vi må gjøre et skippertak for hver versjonsoppgradering.

Deler erfaringene

I disse dager er HTS Hans Torgersen & Sønn AS i den fasen av prosjektet der felles premisser for hele konsernet settes. Utover sommeren og høsten vil de implementere fem selskaper med flere lokale tilpasninger for å dekke særbehovene. Hvordan det har gått, vil du få med deg på høstkonferansen.
– Jeg har med meg daglig leder Trond Johansson i Axdata, og sammen kommer vi til å snakke om hva som ligger bak valget av Dynamics 365, metoden vi har benytter for å gjennomføre prosjektet og erfaringen vi har høstet fram til september i år.
Den nye implementeringsmetoden fra Microsoft baserer seg på å sette opp hele miljøet med en gang, teste ut og så utføre tilpasninger basert på erfaringene.
– Med Dynamics 365 på plass har vi en god verktøykasse for å ta i bruk ny teknologi vi ser kommer, som big data, maskinlæring og IoT. Dette åpner opp for nye muligheter, poengterer Jostein Støen.