Dynamicskonferansen: Hva skal vi velge?

Leko Matter AS brukte tidligere Concorde XAL, og har siden 2010 kjørt Dynamics AX 2009. Selv om de er få ansatte, har de komplekse behov. Nå ønsker de en skybasert ERP-løsning, men er usikker på hva Microsoft kan tilby. Det ønsker de å ta opp på brukerkonferansen.

– Vi er en liten bedrift med 16 ansatte. Vi bruker Microsoft Dynamics AX regnskap, økonomirapportering, abonnements-fakturering og ordre/fakturering. Årsaken til at vi benytter AX er at vi har en komplisert løsning for abonnement fakturering, kjøreruter og bruk av strekkoder for kvittering på leveranser. Ellers trenger vi ikke all funksjonaliteten som ligger i AX, forklarer Bjørn Leine i Leko Matter (bildet).
ERP-verdenen er i ferd med å forandre seg, og som medlem i Microsoft brukergruppe ønsker han å sette fokus på en problemstilling flere har for tiden.
– Vi har gjort en god del tilpasninger i forhold til standard løsning og er i dag godt fornøyd både med AX-løsningen og vår leverandør Peritus. Dessverre begynner versjonen vi kjører å bli gammel, og vi står da overfor en utfordring når det gjelder veien videre.

Kan de klare seg med Dynamics NAV, og kan den tilpasses deres bruk? Utfordringen er knyttet til ordre og fakturering.
– Vår nåværende leverandør har kompetanse på vår virksomhet, men leverer ikke NAV. Det er vanskelig for oss å forstå hvilke muligheter vi har. Microsoft sier at Dynamics 365 er for bedrifter som er 10-20 ganger større enn vår. Vi kan ikke kjøpe Dynamics 365 da vi er utenfor dette segmentet.
Spørsmålet er da hva Microsoft kan tilby bedrifter som har komplekse behov, men som har under 10 brukere.
– Ideelt ønsker vi oss en skyløsning som dekker våre behov ved å konfigurere standardløsningen. Går ikke det ønsker vi oss en skyløsning som er tilpasset våre spesialbehov, sier Bjørn Leine i Leko Matter AS.

Vil du vite mer om veien videre og diskutere problemstillingene mange står overfor nå? Les mer om DynUG høstkonferanse her.