Dynamics inn i skyene

Nettskyløsningene har kommet for fullt, og Microsoft har en helt ny strategi med økt fokus på Dynamics 365 i nettskyen. Under DynUG-konferansen kommer Dynamics-direktør Andreas Dolven til å snakke om veien videre for Microsofts portefølje av forretningsapplikasjoner.

– Vi er midt oppe i en omfattende transformasjon, der nettskyen definitivt er hovedfokus når vi snakker også om våre forretningsapplikasjoner. Ikke fordi skyen i seg selv er så spennende, men alt annet som machine learning, BI, sensordata og så videre driver behovet for at også forretningsløsningene flyttes til skyen, forteller Andreas Dolven, direktør for Dynamics i Norge.
Han har ansvaret for hele Dynamics-porteføljen og jobber på tvers av partnere og sluttkunder. Han har fått med seg at brukerne har mange spørsmål knyttet til hva de skal velge.

– Måten vi jobber på er i endring, og nyhetene kommer raskt. I min presentasjon vil jeg fortelle om bakgrunnen for hvorfor vi gjør som vi gjør og sette det i sammenheng med resten av Microsoft-plattformen.
I Nord Amerika er det allerede lansert en mindre Business Edition av Dynamics 365 spesielt beregnet på små og mellomstore bedrifter, med tilhørende prising.
– Mye kan skje før konferansen, men vi vet blant annet at det kommer en del nyheter rundt LinkedIn-integrasjon nå i mai. Så får vi se hvor vi står den 20. september. Jeg vil uansett trekke de store linjene og presentere en roadmap og tankene bak Microsofts strategi for våre forretningsapplikasjoner, sier Dolven.