Rapportering og budsjettering i skyen

Stadig flere flytter funksjoner til nettskyen. OneStop Reporting har bygget sin løsning 100 prosent på Microsoft Azure. Bunnpris og Aqualine er to av de mange bedriftene som benytter løsningen til rapportering og budsjettering med integrasjon mot Dynamics-systemene.

– OneStop Reporting er 100 prosent i skyen og 100 prosent bygget på Microsoft Azure. For BI-leverandører er ingenting mer trendy enn cloudløsninger og web- og mobilgrensesnitt for øyeblikket. Drivmotivasjonen bak dette er å kunne tilby kundene lett tilgang til informasjon og enda mer kostnadseffektive løsninger i fremtiden, forteller Morten Tønsberg, daglig leder i OneStop Reporting (OSR).

Han har mer enn 20 års erfaring fra salg, implementasjon og prosjektledelse av rapporterings- og budsjetteringsløsninger i store norske og utenlandske selskaper.

– Vi er opptatt av hvordan brukere, spesielt økonomi, regnskap og IT-folk, kan utnytte OneStop Reporting med Microsoft for å bygge en best-of-breed løsning for økonomiske og analytiske prosesser.

Sømløs integrasjon

OSR har ferdige integrasjoner til Dynamics systemene, noe som gjør det enkelt og brukervennlig for regnskapsteamet å utvikle finansielle rapporter og budsjetter. Kombinasjonen av OSR og Excel gir muligheten til å lage de mest avanserte rapportene og budsjettene på svært kort tid. Et eksempel er Bunnpris, med en budsjetteringsløsning som omfatter 220 Bunnpris-butikker.

– Kunden sier selv a de opplever løsningen som enkel og intuitivt, selv om det er en kompleks budsjettprosess, forklarer Tønsberg.

Filialer og franchisebutikker behandles ulikt ved konsolidering opp i I.K.Lykke-konsernet. Budsjettering skjer på regionsnivå i fire regioner. Regionssjefene jobber sammen med hver enkelt av butikksjefene for å lage budsjett på butikknivå. Budsjettene lastes opp i OSR Portal for distribusjon til sluttbrukerne i organisasjonen.

Enkelt brukergrensesnitt

Hos Aqualine brukes OSR blant annet til likviditetsbudsjettering. Når rapporten først er definert og satt opp, er det bare snakk om sekunder før data er tilgjengelig. I anbudsprosesser bruker Aqualine OSR for å synliggjøre hva effekten/konsekvensen blir av ulike finansieringsløsninger og benytter disse beregningene i diskusjonen med kunden.

– Kunden bruker OSR nesten daglig som grunnlag for å vurdere forventet cash flow, slik at vi kan gjøre nødvendige prioriteringer – både kort- og langsiktige – ved behov. Det har på kort tid blitt et sentralt styringsverktøy som vi bruker både til controlling og navigasjon i konsernet. Under DynUG brukerkonferansen kommer jeg både til å vise mulighetene som ligger i løsningen og gi eksempler fra kundene våre, sier Morten Tønsberg.