Bli klar for skyen med prosessmodellering

Planlegger du å oppgradere ERP-systemet ditt og ønsker å se på prosessene dine før du investerer i nytt? Har du behov for å bli mer effektiv? Ved å ha kontroll på prosessene dine er det enklere å unngå unødvendige oppgaver.

Mange bedrifter har gamle versjoner av Microsoft sine ERP-systemer, og det er flere årsaker til at de ikke har oppgradert. En av disse kan være mange tilpasninger det er vanskelig å få med seg inn i en ny versjon. Mange vil ha nytte av å gå gjennom prosessene sine for å se om de kan endres slik at de kan benytte standardversjonen av ERP-systemet. Her ligger det også store besparelser. For å få til det er det nødvendig å kartlegge og vurdere prosessene i virksomheten.

– Vi vil gi et innblikk i hva ledelse og styring av prosesser og prosessmodellering innebærer, forteller Erik Bakken, partner i CoPro Live AS.

Han kommer til DynUG-konferansen i november for å snakke om prosessledelse og prosessmodellering, et tema som er svært nyttig for alle bedrifter. I 2015 kom en ny ISO-standard, der en av hovedendringene er at prosesser skal dokumenteres og risikostyres. Innføringen vil gi de som planlegger å bytte ERP-system eller ønsker å vurdere dagens effektivitet en god ide om hva dette vil innebære.

– Deltagerne vil få et innblikk i prosessforståelse og se eksempler på metode og verktøy som du kostnadseffektivt kan benytte i egen organisasjon for å se nytteverdien av prosessarbeid. Dette er nyttig for alle som vil lære mer om system for kvalitetsstyring og prosessarbeid generelt, eller personer som har en direkte rolle i kvalitets- og forbedringsarbeidet i organisasjonen, sier Bakken.