Kundene må tilpasse seg

Når DynUG inviterer til årets store brukerkonferanse i november vil Bo Hjort Christensen som vanlig trekke de store linjene første dag. Han ser flere strategiske endringer fra Microsoft som vil få konsekvenser for kundene fremover.

– La meg først si at Microsoft Dynamics er et veldig interessant og godt løsningskonsept, og at Microsoft gjør flere spennende strategiske grep. Men, det er fortsatt en del utfordringer knyttet til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business Central og Sales som må adresseres og løses, sier Bo Hjort Christensen.

Landets ubestridte ERP-guru er spent på utviklingen fremover.

– Først og fremst har jeg lagt merke til Microsoft sin klare og tydelige one code-strategi. Den innebærer at kundene så langt det er mulig skal være på samme kode, og i større grad må følge løpet Microsoft legger opp. Du kan hoppe over en oppdatering, men ikke to, og dette ligner på andre ekte SaaS-produkter. Microsoft kjører fortsatt single tenant, men det fremstår som om alle deler kode, forklarer han.

Microsoft jobber med forbedringer på flere plan.

– Neste punkt er samhandlingen og integrasjonen mellom ERP og CRM. Den er ikke god nok ennå, og det har Microsoft sagt seg enig i. Til høsten kommer de med nye løsninger mellom Dynamics 365 for Sales og Dynamics for Finance and Operations som vil løse mye av dette.

Mange har vært spente på Business Central, videreføringen av Dynamics NAV.

– Microsoft kjører her to parallelle løp her: ett on premise og ett i nettskyen. Gjennom årene har det blitt utviklet et helt univers av gode tredjepartsprodukter for NAV, og de må over i nettskyen. Dette gjelder også gode vertikalløsninger fra norske leverandører. Det kan bli en utfordring, poengterer Christensen.

Det siste punktet går på implementering.

– Selv om det tekniske oppsettet har blitt enklere har jeg ikke merket noen signifikant forenkling av impelementeringsprosessen. Det går fortsatt mange timer til å sette opp selve kjerneapplikasjonen, spesielt hvis du sammenligner med andre konkurrerende løsningskonsepter som er «født i skyen». Her har Microsoft en jobb å gjøre. Når det er sagt har jeg stor tro på at dette løser seg, understreker Christensen.

Ikke gå glipp av hans åpningsforedrag mandag 25. november. Du finner mer informasjon om konferansen her.