Store BI-nyheter fra Microsoft

Fra april ruller Microsoft ut sin «release wave 1» for både Dynamics-porteføljen og Power Platform. DynUG brukergruppe inviterer til fagdag 4. mai for å lære mer om nyhetene. Vi har spurt Hans Kristiansen om hva de største nyhetene på Power BI innebærer.

– Det skjer veldig mye på Power BI fremover, så det gjelder å skille det viktige fra det uviktige. Det kan være vanskelig å følge med, men fra mitt ståsted er det tre funksjoner som er spesielt viktig, forteller Hans Kristiansen fra Capgemini (bildet).

DynUG-medlemmer kjenner ham fra utallige brukerkonferanser. Han er en av landets ledende på Power BI, med mange års erfaring. Han kommer til Microsoft 4. mai for å dele sine synspunkter og forventinger til «2020 release wave 1»-planene til Microsoft.

– Den første store nyheten er visuell tilpasning for sluttbrukere. Denne nye funksjonen vil tillate brukere å gjøre tilpasninger i visualiseringen av en rapport selv om de ikke har redigeringstilgang. De kan justere det visuelle og lagre det som et bokmerke slik at de finner den igjen uten å måtte lagre rapporten eller gå tilbake til rapportforfatteren for en endring.

En etterlenget nyhet for mange sluttbrukere som ønsker å tilpasse rapporter sine spesifikke behov, med andre ord. En annen nyhet er muligheten for sammensatte modeller over Power BI- og Azure Analysis Services-datasett.

– Dette er en stor nyhet som kommer over sommeren, men jeg håper å kunne vise litt på fagdagen. Kort fortalt handler det om at du kan jobbe med flere datakilder.

De fleste organisasjoner tilbyr sentraliserte, sertifiserte datasett som brukerne kan bruke til å bygge rapporter. Sammensatte modeller gjør at du kan live-koble sertifiserte datasett og kombinere dem med andre importerte data, for eksempel fra Excel.

– Du kan hente inn sine egne lokale datakilder samtidig som du fortsatt utnytter de autoritative Power BI- eller AAS-datasettene som er opprettet av andre i organisasjonen, forklarer Kristiansen.

Den siste hovednyheten er Synapse Integrasjon.

– Dette er en stor nyhet for de som jobber med å trekke ut data fra kildene og tilrettelegge for analyse av data. Azure Synapse oppretter og administrerer automatisk materialiserte visninger på større Power BI-modeller basert på bruks- og spørringsmønstre. Denne funksjonen gir forbedret ytelse og brukersamtidighet. I tillegg til disse store nyhetene vil jeg komme inn på annen funksjonalitet, som ALM-funksjonalitet for å støtte utvikling, testing og utrulling av strategiske BI-applikasjoner. Det er en etterlengtet funksjon i BI som vil bedre støtte til utvikling, test og produksjon, understreker Kristiansen.

Andre temaer under DynUG fagdagen 4. mai er Dynamics 365 F&O og Dynamics 365 Business Central, Power Apps og Power Automate. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.

Les mer og meld deg på her.