Erfaringer fra Bærum Kommune

Den 25. august inviterer DynUG til webinar med fokus på Dynamics 365 og Power Platform. Her får du blant annet høre hvordan Bærum kommune har bygget en løsning for å håndtere smittevernutstyrt med SharePoint, Power Apps, Power Automate og Logic Apps.

– Covid-19-pandemien har satt alle under press: regjeringer, bedrifter, helsesektoren og til og med mennesker. Helsesektoren er et av områdene som er under mest press under pandemien, fordi den må svare på de økende sykehusinnleggelsene. Dette har igjen økt etterspørselen etter smittevernutstyr eksponentielt, forklarer seniorkonsulent Ahmad Najjar fra Infoworker.

Han deler erfaringene Bærum kommune har gjort ved å bygge et system for smitteverutstyr basert på Microsoft-produktene SharePoint, Power Apps, Power Automate og Logic Apps.

– Bærum var proaktive og mente at ved å digitalisere fordelingen av smittevernutstyr ville de minimere presset på helsevesenet. Ved å bruke skytjenester med samarbeidsløsninger på topp, kunne kommunens kontaktpersoner enkelt registrere innkjøpsordre og administrere og levere ordre til tjenestesteder som sykehus, akuttmottak og skoler. Det har blitt en verdirik løsning for å administrere smittevernutstyr fra bestilling til levering, understreker Najjar.

Se hele agendaen og meld deg på her hvis du vil vite mer om hvordan løsningen ble bygget opp.