To x 30 minutter om å engasjere

Under Customer Engagement-fagdagen 8. desember vil Thomas Sandsør fra Pointtaken og Malin Donoso Martnes fra KnowIT kjøre to demoer. Den første viser integrasjon av Dynamics HR og CRM og den andre hvordan du kombinerer Dynamics og Teams.

– Porteføljen innenfor Dynamics har mange muligheter. Vi kommer til å se på hvordan Dynamics HR og Dynamics 365 Field Service kan samhandle på tvers av dataplattformer via Dataverse (CDS), forteller Thomas Sandsør i Pointtaken.

Sammen med Malin Donoso Martnes fra KnowIT kommer han til DynUG Customer Engagement-dagen med to demoer basert på egne erfaringer.

– Malin har jobbet mye med HR og ressurser internt, mens jeg har jobbet mye med Field Service. Vi kommer til å vise et scenario der de ansatte vedlikeholder sin kompetanse i HR-applikasjonen, og kan utnytte dette helte veien ut Field Service kompetansebooking. Vi forklarer prinsippene fra Virtuelle Entiteter og hvordan data er integrert uten å egentlig være integrert.

Den andre demoen kobler sammen Dynamics-plattformen med Microsoft Teams.

– Teams er en unik plattform for samhandling. Det vi var nødt til å gjøre i separate applikasjoner før er nå samlet i én applikasjon. Da er det spennende å se hvordan Business Applications og Teams snakker sammen for å skape en enda enklere og helhetlig hverdag for den enkelte bruker.

De to kommer til å presenterer et lite knippe av de mange funksjonene som er tilgjengelig for Business Applications og Teams.

– Vårt fokus vil være reelle bruksområder for enkelte brukere. Enkelte av funksjonene vi viser frem er selve årsaken at vi vinner fler og fler salgsmuligheter mot andre konkurrenter. Vi kan tilby en helhetlig plattform der alle produktene jobber bedre sammen for hver release, understreker Sandsør.

Du finner hele agendaen og registrering her. Arrangementet er gratis men krever påmelding.