Digitale arbeidsordre i D365

SkyWorker er en løsning for å distribuere arbeidsordre til mobile enheter. Den er integrert med Dynamics 365 Project Operations, som er en del av Dynamics 365 Customer Engagement. Aboveit deler erfaringer fra utviklingen med deg.

Les mer

To x 30 minutter om å engasjere

Under Customer Engagement-fagdagen 8. desember vil Thomas Sandsør fra Pointtaken og Malin Donoso Martnes fra KnowIT kjøre to demoer. Den første viser integrasjon av Dynamics HR og CRM og den andre hvordan du kombinerer Dynamics og Teams.

Les mer