Få salg og markedsføring til å dra sammen

Med Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Marketing kan du oppnå strategiske fordeler i markedet. Strategisk rådgiver Tim Ervik vil gi praktiske eksempler på hvordan salg og marked kan jobbe bedre sammen når data deles og brukes på riktig måte i organisasjonen.

Det har vært store endringer knyttet til hva som må gjøres for å vinne kampen om stadig mer konstruktivt krevende kunder. Markedssjefen har gått fra å bli målt på hvor stor synlighet vedkommende skaper med markedsmidlene, til å ha tydelige mål på hvordan tiltakene fører til salg og nye kunder, forklarer Tim Ervik, strategisk rådgiver hos Skill.

Han kommer til DynUG fagdagen 8. desember for å snakke om hvordan ulike moduler i Dynamics 365 spiller sammen og gir brukeren verdifull innsikt som kan omsettes til handling som gir resultater.

Vil du vite mer? Arrangementet er gratis men krever påmelding. Les mer her!