Dataverse åpner nye muligheter

Microsoft Dataverse gjør det enklere å samle data fra flere kilder i Power Apps, Power Automate, Power BI og Power Virtual Agents. Teknologi-ekspert Espen Stensaas hos Microsoft tar for seg mulighetene 9. mars.

– Microsoft investerer mye i Dataverse-plattformen, som raskt endrer måten organisasjoner over hele verden bygger app-er og innoverer forretningsprosesser på. Vi får dermed enda flere muligheter til å drive utvikling på tvers av Microsoft produktene, forklarer Espen Stensaas, Technology Specialist hos Microsoft Norge AS.

Under Power Platform-webinaret 9. mars tar han for seg innovasjon med Dataverse. Kort fortalt har Microsoft oppgradert Common Data Service under denne nye merkelappen. Applikasjonene i Dynamics 365-porteføljen benytter Dataverse for å lagre og sikre data. Dermed kan du enkelt bygge app-er med Power Apps og Dataverse direkte mot forretningsdataene dine, uten behov for ekstra integrasjon.

– Du kan jobbe direkte mot data og metadata, legge til forretningslogik, opprette tilpassede tilkoblinger og integrere med eksterne data. Regler og logikk som er definert i Dataverse-tabellene kan gjenbrukes i app-er gjennom Power Apps for å sikre konsistente data, uavhengig av hvordan brukerne får tilgang til dem eller hvilken app de bruker.

Stensaas vil både gi en status på hvor Dataverse står i dag og si litt om veien videre for Microsoft.

– Dette er veldig spennende med tanke på muligheten for innovasjon. I tillegg til å gi et overblikk blir det muligheter for å stille spørsmål knyttet til Dataverse, understreker han.

Les mer og meld deg på arrangementet her