Gode verktøy for effektiv implementering av Business Central

Det unge konsernet Globale Ocean Technology valgte Microsoft Business Central blant annet fordi det hadde effektive mekanismer for å kunne administrere og rapportere flere selskaper i en løsning. Løsningsarkitekt Tor Inge Rislaa deler deres erfaringer med DynUG 2. mars.

– Vi bestod av ti ulike selskaper som hadde forskjellige systemer og ulike grad av digital modenhet. Derfor valgte konsernledelsen å etablere en felles operasjonell plattform og samle hele gruppen raskest mulig i et felles forretningssystem, forteller løsningsarkitekt Tor Inge Rislaa i Global Ocean Technology AS.

Det unge konsernet ble etablert i i 2018 av en erfaren gründer og et par tunge investorer. Tanken var å samle et utvalg selskaper med kompletterende kompetanse som kunne fremstå som en total leverandør av produkter og tjenester innen maritim sektor. Gjennom en periode på et års tid ble det gjennomført flere oppkjøp og nyetableringer til et nivå der gruppen er i dag, med 10 juridiske enheter og cirka 270 ansatte. Rislaa, som har lang erfaring med IT-prosesser og implementering av store systemer, ble i 2019 hentet inn for å etablere en virksomhetsarkitektur på tvers av gruppen.

– Det er interessant nok å gjøre dette for et enkelt selskap, men det blir betydelig mer spennende å gjøre denne øvelsen for flere selskaper samtidig. Effektive mekanismer for å kunne administrere og rapportere flere selskaper i en løsning, samt god funksjonalitet knyttet til prosjektledelse og ressursoppfølging var tungtveiende faktorer i prosessen frem til valg av Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Microsoft-partner Pilaro AS ble valgt som leverandør blant annet på bakgrunn av høy kompetanse og den egenutviklede utvidelsen Pilaro Industry Solution. Denne utvidelsen er spesialdesignet for prosjekt, produksjon og prosjektorientert industri og legges på toppen av Dynamics 365 Business Central.

– Vi er ikke i tvil om at løsningen har vært et riktig valg for oss. Jeg vil dele mine erfaringer fra implementeringen med en presentasjon som tar utgangspunktet i mekanismer rundt Master Data Management gjennom bruk av Template Company og Depending Companies i kombinasjon med funksjonalitet som Configuration Packages, Web Services, Power Query og Microsoft Dynamics Office Add-in.

Kombinasjon av disse verktøyene har vært essensiell for implementeringen, i forbindelse med konsolidering, kvalitetssikring og vedlikehold av data.

– Verktøyene fungerer veldig bra rett ut av boksen, men i kombinasjon med hverandre og noen få linjer med VBA kode har det vært enormt ressurs-sparende for hele prosessen, understreker Rislaa.

Hele agendaen og påmelding finner du her