Erfaringer fra sprint-implementering av D365

Aker Horizons har i samarbeid med Axdata og Microsoft implementert og startet driften av Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Project Operations for to nyetablerte og børsnoterte selskaper på litt over to måneder. Nå kan du høre hvordan de gjorde det.

– Vi har jobbet i sprinter og tatt i bruk Dynamics 365 i bølger. Første sprint ble avsluttet 1. desember 2020, da Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind gikk live med Microsoft Dynamics 365 Finance drøyt to måneder etter at de initierte prosjektet for å anskaffe ny ERP-løsning, forteller løsningsarkitekt Brian Dølplads Ringdal hos Axdata.

Aker Horizons er Aker-konsernets nyetablerte investeringsselskap innen fornybar energi og løsninger for karbonfangst. Valget av ERP-løsning startet med å kartlegge ulike partneres kompetansenivå og bransjekunnskap. Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Project Operations var den løsningen som både dekket de tekniske og funksjonelle kravene, hvor sikkerhet var ivaretatt i tillegg til at den kan skalere ettersom selskapene vokser og krav til funksjonalitet øker.

– Axdata og Microsoft har gjennom prosessen bidratt med kompetanse og innsikt i hvilke funksjoner som dekker våre behov, både i dag og i nær fremtid. Vi er svært fornøyde med at dette ambisiøse prosjektet kom i mål til planlagt tid, forteller Petter Natås, Group Chief Controller i Aker Horizons.

Den 16. mars vil han sammen med Ringdal og Jan Storflåten fra Axdata dele erfaringene fra implementeringen. Dette er et av de raskest gjennomførte prosjektene av så komplisert karakter noen av partene har deltatt i og et eksempel på svært effektiv ERP-implementering.

– Implementeringen har vært en krevende og arbeidsintensiv prosess, som har stilt store krav til at vi har vært strukturerte og metodiske. Nye beslutninger har blitt tatt på bakgrunn av utviklingen underveis. Vi vil fortelle om hvordan vi kom inn i prosjektet høsten 2020 fram til vi gikk live med første del, og så videre med den sprinten vi er i ferd med å avslutte i disse dager med to nye selskaper samt en sales-app, og litt om veien videre, forklarer Ringdal.

Du finner hele agendaen og påmelding til arrangementet her