Er data fremtidens viktigste ressurs?

Regjeringen forventer at dataøkonomien blir en viktig driver for økonomisk vekst i Norge. Microsoft har lansert mange nye verktøy for Power Platform og Dynamics 365. Den 15. april setter vi søkelyset på dette når vi dykker ned i Microsoft sitt Dataverse.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Martin B. Andersson/BLD

– At Norge tar en sterk og ledende rolle i dataøkonomien er avgjørende for at vi skal klare å skape mer verdier og flere arbeidsplasser i hele landet. Vi har svært gode forutsetninger for å lykkes, men nå må det handling til, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (bildet).

Europakommisjonen antar at verdien av dataøkonomien vil øke fra 301 milliarder euro i 2018 til 829 milliarder euro innen 2025. Regjeringen mener data er en ressurs med et enormt verdiskapingspotensial, og offentlige og private virksomheter må derfor ikke la data ligge ubrukt. Den 15. april inviterer DynUG til webinar med to britiske MVP-er: Julian Sharp og Tricia Sinclair. Temaet er hvordan du kan forme fremtiden med Azure Data og Analytics.

  • Sharp vil ta for seg Microsoft sin kundedataplattform Dynamics 365 Customer Insights. Det er i følge Microsoft «nøkkelen til å levere rett engasjement til rett person og rett tid og tilpasse hvert berøringspunkt fra markedsføring til salg og service». Her får du vite mer om mulighetene som ligger i dette verktøyet, som du ikke trenger Dynamics 365 for å utnytte.
  • Sinclair vil snakke om Customer Service Insights og vise hvordan dene passer inn i en større plattform, der standard KPI-er kan virke positivt både på teamet ditt og kundene dine.

– At næringslivet går sammen om initiativer for å få til økt deling av data, vil bidra til at oppstartselskaper, vekstbedrifter og det etablerte næringslivet ser nye forretningsmuligheter og kan lykkes i det grønne skiftet. Norsk næringsliv er i sterk internasjonal konkurranse, og vi må bruke våre fortrinn – nemlig en sterk samarbeidskultur – til å styrke enkeltaktører og næringers konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt, sier Helleland.

Er du klar for å lære mer om dataøkonomien? Arrangementet er gratis men krever påmelding.