Vaksinehåndtering med Power Platform

Bærum kommune valgte Microsoft Power Platform da de skulle lage en løsning for å håndtere Covid-19 massevaksinasjon. Nå kan du høre virksomhetsarkitekt Jenitha Thavanathan fortelle hvordan de gikk fram under DynUG-konferansen i november.

– I januar 2021 ble flere leverandører utfordret av Bærum kommune og FHI i Bærum om å levere en Proof of Concept IT-løsning for å håndtere Covid-19 massevaksinasjon. Vi fikk oppdraget basert på en Microsoft Power Platform-løsning og fikk 14 dager på å levere en minimumsløsning før vaksinasjonene begynte 16. februar, forklarer Nils Haugland Winther hos Avanade.

Han kommer til DynUG-konferansen i november sammen med virksomhetsarkitekt Jenitha Thavanathan fra Bærum kommune for å presentere løsningen.

– Kommunen håndterer et stort antall vaksinasjoner i en idrettshall, der vaksinatører kan identifisere innbyggere og registrere vaksinasjoner via en mobil-app. Bookinger, vaksinasjoner, synkronisering mot det nasjonale helseregisteret, statistikk og andre administrative oppgaver kan håndteres via Azure logic apps, en modell-dreven app og Power BI.

Både kommuneadministrasjonen og de som utfører vaksinasjonene har vært svært fornøyd med et enkelt og brukervennlig system.

– Ved hjelp av Microsoft Power Platform bygget vi en driftssikker løsning på ekstremt kort tid. Den har vist seg fleksibel og kunne håndtere løpende endringer i forhold til nye krav fra myndighetene. Tilbakemeldingene på løsningen har vært svært gode, forklarer Winther.

Les mer om DynUG 2021 her