Hvordan lykkes med Project Operations

Så langt er det ikke mange i Norge som har tatt i bruk Dynamics 365 Project Operations, men det er grunn til å være nysgjerrig på hvordan løsningen fungerer. Det får du svar på under DynUG-konferansen 2021.

– Microsoft Dynamics 365 sin nye «vugge til grav»-løsning gir en helhetlig forening mellom prosjektøkonomi og prosjektplanlegging, men er dette et lykkelig ekteskap for alle, spør konsulent Sigurd-Martinius Stray fra Intersoft Management Systems.

Han kommer til DynUG-konferansen i november for å belyse nytten av Microsoft Dynamics 365 Projects Operations gjennom trender og betraktninger av prosjektkarakteristikker.

– Alle prosjekter har en iboende kompleksitet og risiko som er utslagsgivende på behovet for planlegging. Enkle og homogene prosjekter har ofte mindre krav til planlegging enn sammensatte prosjekter med flere ukjente faktorer.

Visse prosjektkarakteristikker skiller seg positivt ut når du setter det inn i et system som Project Operations, samtidig som andre sitter igjen med et negativt fortegn.

– Dette er viktige betraktninger for å kunne fastslå den totale positive innvirkningen Project Operations kan ha på en virksomhet, forklarer Sigurd-Martinius

Les mer og meld deg på her