Effektiv budsjettering med Power BI

Oljeservice-selskapet Interwell ønsket en mer effektiv budsjettprosess enn de hadde med Excel som verktøy. Med Power BI; Visual Planning fra Power ON og SQL Server datavarehus satte A2insight opp en løsning sammen med selskapet. Reisen kan du høre mer om under DynUG-konferansen i november.

– Interwell er et internasjonalt oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger og datterselskaper over hele verden. Selskapet har hatt en formidabel vekst siste fem årene, opererer i mer enn 70 land og har ulike valutakurser innad i konsernet. De kom som mange andre fra Excel-verdenen, og ønsket seg en mer effektiv budsjettprosess. Med seg hadde de spesifikke krav til hvordan budsjettprosessen skulle være og hvilken funksjonalitet budsjettverktøyet skulle inneha, forklarer Frode Wathne, daglig leder i A2insight.

Selskapet har jobbet med å utvikle analyse- og rapporteringsmodeller i Power BI for sine kunder siden 2016.

– Interwell hadde allerede rullet ut flere Power BI-rapporter i organisasjonen. Med writeback-teknologi fra Power ON kan du også lagre informasjon som budsjett og prognoser gjennom Power BI. Vi satte opp en løsning med et SQL Server datavarehus som ivaretok alle kravene til Interwell, inkludert arbeidsflyt, tilgangskontroll og versjonshåndtering.

Løsningen ble første gang tatt i bruk i 2018. Året etter ble modellen utvidet til å dekke selskapets månedlige prognosearbeid. Det ble etter hvert etablert et matrisesystem hvor det ble innarbeidet filtermuligheter for blant annet regioner, cost center, produkt og forretningsområder

– Vi jobber nå med å se på muligheten for å utnytte Power BI; Visual Planning fra Power ON på flere områder knyttet til data enrichment av markedsinformasjon for Interwell, sier Wathne.

Sammen med Global Tax Manager & Group Controller, Njål Nummedal, hos Interwell vil han presentere løsningen under DynUG-konferansen i november.

Les mer og meld deg på her