Valgte profesjonell rådgivings- og prosjektlederhjelp

Da Dynea skulle implementere Dynamics 365, drevet av et bredt ønske i organisasjonen om et bedre og mer integrert system, valgte de å hente profesjonell hjelp fra Engage Grup for å rådgi og lede prosjektet. Change Manager Ann-Magrit Sommervold deler sine erfaringer.

– Som en prosessindustribedrift vet vi at ikke alle ERP-systemer er rigget for å takle komplekse industrielle prosesser. Med Dynamics 365 får vi et moderne ERP-system med CRM- og prosjekt-modul integrert. Samtidig er vi klare for flere integrasjoner i fremtiden og får et gjenkjennelig brukergrensesnitt fra Dynamics AX, forklarer Change Manager Ann-Magrit Sommervold i Dynea.

Det norske selskapet med røtter fra gamle Dyno Industrier er ledende innen avanserte bindemiddelløsninger og tilbyr et komplett utvalg av limsystemer og additiver, samt tilbyr omfattende teknisk service til sine kunder. De fant raskt ut at de ønsket hjelp til å optimalisere prosessen.

– Vi har vår hovedkompetanse som limleverandør til trebearbeidende industri i Europa, ikke innen prosjektledelse av IT-prosjekter. Da vi besluttet å gå for en ny plattform engasjerte vi Engage Group til å styre implementeringen av Dynamics 365 og hentet dem inn allerede i planleggingsfasen.

– I tillegg til å være vår interne prosjektleder, stilte Brita Kristensen fra Engage group med lang erfaring også fra leveransesiden. Hun kjenner godt til hva som er suksesskriterier i slike prosjekter, og fungerer som en rådgiver i forhold til hvordan vi bedre kan skape eierskap og glød rundt prosjektet, som leveres av Inspirit365, forklarer Ann-Magrit.

Dynea har produksjonsanlegg i Norge, Danmark og Ungarn, samt leieproduksjon i Tyskland, Finland, Nederland og Østerrike. De har en samlet omsetning på over 1,2 milliarder NOK og rundt 200 dedikerte ansatte. Som en produksjonsbedrift med leieproduksjon over hele Europa, er det viktig at implementeringen av ny ERP-plattform går etter planen både kvalitetsmessig, økonomisk og tidsmessig.

– Vi har en organisasjon som er åpen for – og aktivt søker – bedre måter å jobbe på der det er formålstjenlig. Brita har glidd rett inn i miljøet og med henne og Engage group på laget har vi kunnet fokusere på å forberede oss, optimalisere egne prosesser, og tilrettelegge for at implementeringen av Dynamics 365 blir slik vi ønsker, sier Ann-Magrit.

Se hele agendaen og meld deg på her