Slik endrer du virksomheten kontrollert

Microsoft Power Plattform Center of Excellence skal drive innovasjon og forbedring, bryte ned siloer for å fremme samhandling på tvers og dele kunnskap og suksess. Under DynUG fagdagen 24. mai deler Thomas Mittelbach sin kunnskap.

– Å etablere et Microsoft Power Plattform Center of Excellence innebærer at du etablerer en plattform som er rigget for organisk vekst, på en uniform måte, basert på etterlevelse av vedtatte retningslinjer. Det er på mange måter grunnmuren du bygger for hvordan vekst og digital utvikling, fundamentert med compliance støtte og governance skal fungere, forklarer Thomas Mittelbach, managing business analyst i Capgemini Norge.

Han har lang bakgrunn fra Microsoft sine forretningsløsninger og kjenner både Dynamics-plattformen og Power Platform godt. Under DynUG vårkonferanse 24. mai vil han presentere fordelene med Power Plattform Center of Excellence (CoE).

– Jeg ønsker vi vise hvilke muligheter og fordeler Center of Excellence gir virksomheter som lever i en verden hvor krav til stadig utvikling, rask reaksjonsevne og sikre løsninger blir høyere år for år. CoE kan være sterkt bidragsyter for å oppnå mer helhetlige forretningsmål fremfor avdelingsbaserte mål.

Før du tar i bruk Power Platform CoE er det avgjørende faktor å hvorfor du vil ta det i bruk og hvilke forretningsgevinster du ønsker å oppnå.

– Det er viktig å utforme en strategi som forklarer mål for digital utvikling, endring og hvordan du oppnår ønskede gevinster i fremtiden. For mange virksomheter kan dette være å skape grobunn for økt innovasjon i organisasjonen, gjennom å tilby digitale verktøy og automatiserte forretningsprosesser. Samtidig som nødvendig oversikt, rammer og retningslinjer er ivaretatt.

For å komme i gang kan du benytte et Center of Excellence starter kit.

– CoE startet kit består av maler, tjenester og et rammeverk som hjelper virksomheten i gang. Tjenester og støtte for oversikt over alle ressurser, apper og flows, sync ligger et sted. Administratorsenteret har støtte for miljøer og sikkerhetsforvaltning, data loss prevention policy management (DLP), Data integrasjon og gateway management og admin analytics som gir oversikt over kapasitet og aktivitet i Microsoft Dataverse, Power Apps og Power Automate, forklarer Mittelbach.

Governance-komponenter tilbyr audits og compliance for alle apper. Du kan dermed forsterke og videreutvikle brukere og produsenter av apper og flows, community, ressurser/aktiva som vil hjelpe virksomheten med å etablere en strategi for app utvikling. Dette inkluderer application lifecycle management (ALM) med mer.

– Det er en global trend at virksomheter må endre seg. Da blir det stadig viktigere å ha rammer og retningslinjer som sikrer at endringene gjennomføres på en konsistent, standardisert og korrekt (compliant) måte. Center of Excellence hjelper virksomheter med denne reisen, gjennom å tilby beste praksis-metodikk og ressurser. Microsoft-partnere bistår med å utforme en strategi som skal sørge for at kreativiteten og innovasjonen i virksomhetene optimaliseres innenfor trygge rammer for brukerne, ledelsen og sluttkundene, understreker Mittelbach.

Du finner hele agendaen for DynUG fagdag 24. mai her