Dataverse skal sikre datadreven teknologi

Innovasjon Norge er sparringpartner for norsk næringsliv og jobber for at flere bedrifter skal lykkes med bærekraftig vekst og eksport. Med Microsoft Dataverse som master for å samle og strukturere alle tjenester kan de bedre tilby rett tjeneste til rett kunde til rett tid.

– Etter en grundig gjennomgang av alle tjenester og produkter, etablerte vi en felles tjenestemodell for selskapet. Tjenestemodellen utgjør basis i tjenestemaster, som er en struktur av sentrale egenskaper, forretningsregler og styringsinformasjon for hver enkelt tjeneste, forklarer forretningsutvikler Hilde Sannerhaugen hos Innovasjon Norge.

Som sparringpartner for norsk næringsliv støtter de bedrifter med alt fra etablering, til å utvikle nye, bærekraftige produkter og lansere norske produkter i eksportmarkeder. Innovasjon Norge har et bredt spekter av oppdragsgivere, tjenester og programmer, og samarbeider stadig mer med andre nasjonale og regionale aktører.

– Vi så at det brede tjenestetilbudet kunne oppleves som uoversiktlig for kundene, samtidig som det var krevende for kunderådgivere å finne riktig løsning. Ønsket var å erstatte en statisk tjenestekatalog med et digitalt verktøy som kunne gi støtte i hele kundedialogen, forklarer forretningsutvikler Marianne von Krogh (bildet).

I kjernen for prosjektet står Microsoft Dataverse, et sikkert og skybasert lagringsalternativ for data som brukes av Microsoft Power Apps-forretningsprogrammer.

– Vi etablerte Dataverse som master for tjenestene og benytter PowerApps og Power Automate til produksjon, samt Microsoft Azure for automatisert publisering ut i flere kanaler. Det har gitt oss ett sted for masterdata og datadreven teknologi for kvalitetssikring og publisering.

løsningen gir helt nye muligheter for støtte til både rådgivere og kunder!

– Hovedgevinst er at vi går fra en fragmentert kunnskapsbank til et skreddersydd fagsystem på Power Platform. Det gir oss kort vei fra idé- og designarbeid til implementering og produksjonssetting. Plattformen gjør det mulig for oss å utføre samfunnsoppdraget vårt fleksibelt, effektivt og skalerbart, konkluderer de to forretningsutviklerne fra Innovasjon Norge.

Sammen med von Krogh og Sannerhaugen vil løsningsarkitekt Morten Krosby-Sæther hos Skill Communicate dele erfaringer fra løsningen på DynUG vårkonferanse 24. mai.