Hvordan lykkes med implementeringen

Tidligere var implementering av forretningssystemer en svært omfattende affære. Med Dynamics 365 er det mulig å dele en stor enterpriseløsning opp i mindre moduler. Det gir raskere gevinst, riktigere prioriteringer og lavere risiko.

– En utfordring ved å implementere virksomhetskritiske løsninger er at de har vært pakket inn i store moduler som er tett integrert. Det har gjort implementeringen komplisert og planleggingen vanskelig. Det er kanskje en viktig grunn til at vi har sett lite smidig metode og gjennomføring i forhold til CRM og ERP-løsninger, forklarer Marianne Selle, leder for Customer Success i Microsoft Norge

Hun kommer til DynUG-konferansen 24. mai for å snakke om hvordan du lykkes med implementering av Dynamics 365, og hvilke muligheter du har. Stadig flere velger en smidig tilnærming, der et stort prosjekt deles opp i mindre deler. Det gjør det enklere å justere underveis og unngå å gå seg bort i uoversiktlige prosjekter.

– Kunnskapen om hvordan du kan forenkle implementering gjør at du kan redusere risikoen betydelig, selv på virksomhetskritiske systemer. I tillegg har du mulighet for å sikre mye større nytteverdi for brukerne, noe som mange har nedprioritert under implementering.

Alternativet til smidig implementering er fossefall. Her gjøres all planleggingen i forkant og dette kan ofte oppfattes mye mer rigid. Dessuten kan det være vanskelig å forutse alle faktorer som spiller inn i forkant, og fossefall gjør det vanskeligere å justere kursen underveis uten at det påløper kostnader.

– Jeg kommer til å se på ulemper og fordeler både med fossefall og en smidig tilnærming, og diskutere hvorfor det kan være en fordel å gi slipp på lysten til å tegne opp alle krav og funksjoner på forhånd. Samtidig er det også potensielle utfordringer med en smidig tilnærming, så uansett metode stilles det krav til fokus på forretningsverdi og planlegging, understreker Selle.

Du finner hele agendaen og kan melde deg på her