Takler vekst med D365 F&O

Den Molde-baserte teknologibedriften Motus opplever sterk vekst. De ønsket en ERP-løsning som snakket med bedriftens andre systemer, reduserte manuelt arbeid og ga optimal kontroll på prosjektgjennomføring. Løsningen ble Microsoft Dynamics 365.

– Vi hadde et enkeltstående ERP-system, men det snakket ikke med andre systemer i bedriften. Det ga mye manuell jobb mellom teknisk avdeling og innkjøp/produksjon. Samtidig hadde vi vokst ganske mye de siste årene. I 2019 kartla vi derfor behovene våre og kartla optimale prosesser i på tvers av organisasjonen, fra salg og produksjon til ettermarked, med tanke på å samle alt i ett moderne system, forklarer COO Max Inge Julbø i Motus AS.

Han har hatt prosjektansvar for ny ERP-løsning i Molde-bedriften som leverer kraner og dekkhåndteringsutstyr til båter og plattformer offshore. Den 24. mai kommer han til DynUG Vårkonferanse for dele erfaringene de har hatt så langt.

– Med en plan for hvordan hverdagen burde være gikk vi sammen med rådgivere fra Gagn ut i markedet for å finne et system som dekket vårt behov. Ut fra en liste med mulige løsninger vurderte vi sju leverandører, som etter en innledende runde på Teams ble til fire. Disse inviterte vi til oss for å presentere en case, og ut fra dette endte vi opp med Microsoft Dynamics 365 F&O levert av ECIT Peritus.

Da prosjektet startet i 2019 omsatte Motus for 150 millioner kroner. To år senere hadde dette økt til 200 millioner. Det siste året har de doblet antall ansatte og etablert et avdelingskontor i Trondheim og et datterselskap i Polen. Målet er å fortsette veksten.

– Nesten ingenting av det vi leverer er standardprodukter. Vi er en engineer to order-bedrift med stor behov for smidighet. Fleksibilitet og mulighet for å legge til andre moduler på en enkel måte var hovedårsaken til at vi valgte Dynamics 365. I tillegg til Finance & Operations benytter vi Supply Chain Management, Project Operations og Sales, forklarer Julbø.

Etter å ha kjørt et forprosjekt startet hovedprosjektet med ny ERP-løsning høsten 2021. Danske Blue Star er med på laget for å integrere designverktøyet til ingeniørene med deres Blue Star PLM-løsning. Dermed vil innkjøpsbehov automatisk overføres fra designverktøyet til ERP-løsningen.

– I dag er vi stort sett ferdige med å sette opp de tekniske forutsetningene for systemet og er i ferd med å legge inn data. Integrasjonen mot Dynamics 365 har vært kurant, og vi jobber med å sette opp Blue Star mot designverktøyet vårt. Vi skal også ha inn Field Services.

Samarbeidet med ECIT Peritus har fungert bra.

– De hadde ikke så stor erfaring med vår type bedrift. Vi leverer produkter som er tilpasset kundens behov i hvert enkelt tilfelle, men ECIT Peritus har vist at de forstår behovene våre veldig godt og er flinke til å tilpasse seg underveis. Målet er å være ferdig med å legge inn data før sommeren, og etter omfattende testing gå live med alt i september.

Vil du høre mer om denne historien? Meld deg på DynUG vårkonferanse i Oslo 24. mai.