På tide å være smidig

Marianne Selle er tilbake på DynUG for å snakke om hvorfor du bør komme igang med smidig utvikling og gi råd om hvordan du gjør det. I løpet av to sesjoner gir hun et overblikk og hva smidig innebærer og utfordrer deltakerne på hvordan de kan jobbe med det.

– Mange ser fortsatt på smidig som en utviklermetode, men tankegodset som ligger i smidig, design thinking og lean startup har mange fellestrekk og har gjort seg gjeldende langt utover utvikling de siste årene, forklarer Customer Success Leader Marianne Selle hos Microsoft Norge.

Sist hun var på DynUG tok hun salen med storm. Nå er hun tilbake for å gå gjennom de viktigste prinsippene i disse metodene

– Jeg vil ta for meg brukerorientering, feedback, eksperimentering og endring, samt se på hvordan dette kommer til anvendelse i alle sammenhenger der ny teknologi skal tas i bruk. Jeg vil også dele erfaringer rundt dette og snakke litt om hvorfor disse moderne metodene, som er så innlysende at alle sier de ønsker å jobbe slik, likevel er så krevende at få gjennomfører det i praksis.

Selle setter standarden onsdag morgen med et fellesforedrag om hvorfor smidig er viktig, før hun fortsetter på årets nyhet: et spor tilrettelagt ledere som ønsker et overblikk.

– Jeg kommer til å utfordrer på kjennskap til smidig, hva som hindrer virksomhetene å jobbe mer smidig og hva som må være de neste konkrete stegene man kan ta sikte på for å bli mer smidige. Det vil gi reell refleksjon rundt utfordringene med å jobbe eksperimenterende, det går på kompetanse, organisasjonsstrukturer, beslutningsprosesser, samarbeid mellom siloer og så videre, understreker hun.

Dette er foredrag du ikke vil gå glipp av. Du kan melde deg på her.