Finans blir en strategisk rådgiver

Accenture, Avanade og Microsoft transformerer finans til å bli en strategisk og verdiskapende rådgiver, samtidig som de hjelper store kunder med samme problemstillinger. De tar blant annet i bruk Microsofts intelligente tjenester for low-code, automatisering, data, AI og rapportering.

– Tiden etter pandemien krever at bedrifter har smidighet, men finansorganisasjoner ser ofte bakover, og eksisterende ERP-landskap er lite fleksible og kostbare å endre. Med en finansfunksjonen i stadig endring kan finansledere som følger 2022-23-prioriteringene effektivt gjøre sårt tiltrengte fremskritt mot autonom finans, forklarer MVP-er Ida Bergum fra Avanade.

Hun kommer til DynUG for å snakke om hvordan finans blir en strategisk rådgiver og setter verdigrunnlaget for fremtidig vekst, samt hvordan du kan øke verdiskapning og produktivitet ved å ta i bruk Microsofts intelligente tjenester for low-code, automatisering, data, AI og rapportering – ved siden av et ERP moderniseringsløp

– De digitale strategiene er nødvendige for å posisjonere organisasjonen til å fange muligheter i hastighet og skala fremover. Microsofts beveger seg mot å gå ut på markedet etter bransje, med løsninger som «forbedrer» andre plattformer drevet av Microsoft-data og AI og konfigurerbare bussapp-komponenter. Pivoten til industri + funksjonalitet er drevet av skyen, med data i sentrum og AI som en differensiator.

Flere store utgivelser av nye kompositable applikasjoner og koblinger har kommet i år, og mange flere er planlagt som inkluderer Azure-sentriske multiskyløsninger.

– Hvordan kan vi bedre lede med data, akselerere og samtidig håndtere et stadig økende talentgap? Vi kaller det moderne finans, og det er et skalert initiativ for å transformere finans som handler om å navigere og utvide finans sammen, understreker Bergum.