Fra robotisering til hverdagsdigitalisering

Eviny benytter Power Platform til å modernisere prosesser og digitale tjenester i selskapet. De deler erfaringer fra hvordan de fikk kontroll over plattformen, engasjerte hverdagsutviklere på tvers av hele konsernet i et fellesskap og etablerte felles styrende prinsipper.

– Vi begynte med automatisering av prosesser ved hjelp av RPA. Etter hvert så vi muligheten for mer automatisering med Power Platform, der verktøyene er en del av Microsoft 365 som vi allerede bruker i stor grad. Derfor tok vi høsten 2021 beslutningen om å kjøpe en startpakke lisenser for å komme i gang med Power Platform. Jeg tok ansvaret for teamet og få på plass ressurser til å jobbe med utstrakt automatisering og apputvikling gjennom hverdagsutviklere, forklarer Christopher Ramsdal i fornybarselskapet Eviny.

Sammen med kollega Preben F. Jakobsen deler han erfaringene fra prosessen under årets DynUG-konferanse. Eviny-konsernet har som målsetning å tilby ren, fornybar kraft i det norske markedet. De har rundt 1700 ansatte fordelt på ulike selskaper knyttet til kraftproduksjon, energileveranser, rådgivning og mye mer. Flere fremoverlente ansatte hadde allerede begynt å ta i bruk Power Apps og Power Automate til alt fra bestilling og sporing av containere på arbeidsplanleggerkontoret til logging av ansvarsroller for personer ute i felt.
– En del av vår jobb som CoE er å sikre samkjøring og gjenbruk på tvers av konsernet. Det skjer ikke uten videre når du jobber i ulike selskaper i samme konsern. Et eksempel er at det tre steder i konsernet var utviklet tilsvarende apper for å løse tilsvarende utfordringer. Derfor tok vi kontroll over alt som var laget og satte opp en grunnmur av styrende mekanismer, rapporter og styrende prinsipper for hverdagsutviklerne, samt tilbyr hjelp og støtte til de som ønsker det.

Ramsdal hadde erfaring med mer teknologiuavhengig brukeradopsjon fra konsulentbransjen og tok denne erfaringen med seg inn i arbeidet med etablering av fellesskapet for hverdagsutviklere.

– Vårt team lager løsninger for forretningen, men jobber samtidig med brukeradopsjon hos hverdagsutviklerne ute i selskapene som egentlig jobber med andre ting og kjenner prosessene og behovene godt. Med andre ord fungerer vårt team både som et nav for hjelp til selvhjelp, i tillegg til å være en utførende partner for selskapene der hverdagsutviklerne ikke strekker til. I noen tilfeller bygger vi løsningene i tett samarbeid med hverdagsutviklerne, slik at de kan ta mest mulig eierskap til egne løsninger. Vi driver fremdeles også med roboter (RPA) og bygger i disse dager også våre roboter i Power Automate (Desktop).

Ved å bygge kompetanse rundt Power Platform i datterselskaper har Eviny etablert et internt brukernettverk, der de blant annet kårer de beste appene, kjører hackaton, opplæring og så videre. I dag er det cirka 30 hverdagsutviklere, eller citizen developers som det heter på engelsk, som er med i nettverket.

– Vi har tatt i bruk Microsofts CoE starter kit i prosessen med å etablere vårt team som et «Center of Excellence» for komme raskt i gang med «grunnmuren» vår av styring og kontroll, forklarer Ramsdal.

Har du lyst til å høre mer om reisen team FLYT i Eviny har vært gjennom det siste året, og hvordan de nå jobber med hverdagsdigitalisering i Power Platform? Se hele agendaen her.