Oppnå suksess med CoE for Power Platform

Microsoft Power Platform gir uante muligheter til å oppnå økt produktivitet. Thomas Mittelbach fra Capgemini Norge deler sine erfaringer med hvordan du oppnår suksess med et Center of Excellence (CoE) i organisasjonen.

– Som navnet tilsier er det menneskene i Center of Excellence-teamet som sitter med kunnskapen og mandadet for å støtte alle involverte i virksomheten, forklarer Thomas Mittelbach fra Capgemini.

Under DynUG deler han erfaringer med etablering av et Center of Excellence (CoE) for Power Platform og gir råd om hvordan du setter sammen et godt team.

– Microsoft Power Platform gir uante muligheter for å oppnå økt produktivitet og «magi» gjennom sine tjenester, som blant annet har til hensikt å demokratisere data og datatilgang for alle ansatte.

Mange virksomheter har tilgang til Power Platform-tjenester allerede gjennom Microsoft-lisenser, men relativt få starter med å etablere grunnleggende governance og et Center of Excellence før kreativiteten slippes løs.

– En utfordring for mange er at Power Platform forblir et lite miljø for spesielt interesserte. Et velfungerende Center of Excellence utgjør forskjellen på om Power Platform er en utgift eller en lønnsom investering. Det må etableres med et nødvendig mandat med støtte i ledelsen og de ulike fagmiljøene, understreker Mittelbach.

– Power Platform er No Code og derfor en produktivitetsarena for alle i organisasjonen. Center of Excellence-teamets rolle er blant annet å støtte ansatte og være en døråpner for alle mulighetene som ligger i å tenke nytt og redesigne forretningsprosessene.

Spørsmål som må stilles er kan vi gjøre ting på en smartere og mer lønnsom måte og leverer vi løsninger i henhold til forretningsmål og i henhold til gjeldende regelverk?

– Gjennom foredraget vil jeg forklare hvordan du bygger et solid fundament som gjør din virksomhet i stand til å realisere gevinster og møte fremtiden gjennom innovasjon, økt samhandling og nye måter å arbeide på.

Du finner hele agendaen for DynUG her og melder deg på her.