DynUG agenda november 2022

Årets høstkonferanse går av stabelen tirsdag 8. og onsdag 9. november i Microsoft Norges lokaler. Gjennom to dager blir det en rekke nyttige foredag og workshops.

PÅMELDING OG PRAKTISK INFORMASJON | AGENDA | LES ARTIKLER

Foredrag Level 100 krever liten teknisk kunnskaps mens Level 400 er tekniske dypykk. Konferansen starter kl 09:00 tirsdag og avsluttes 15:00 onsdag.

Romfordeling:

Ask & Emba: Alle fellessesjoner
Ask: Dynamics 365 F&O
Embla: Dynamics 365 CE
Hovedøya: Power Platform tirsdag
Nakholmen: Dynamics 365 BC tirsdag
Nakholmen: Power Platform onsdag
Bleikøya: Lederspor onsdag

Last ned agenda i PDF-format her (med forbehold om mindre justeringer)

Key note-foredrag tirsdag 8. november

Biz Apps – strategic solutions to adapt and thrive in a challenging world
We are all asked to do more with less yet continued business innovation is an imperative to thrive in times of uncertainty. Rob Nehrbas discuss Microsoft’s cloud strategy and the key capabilities and investments in the Business Applications portfolio designed to bring resiliency to our customers. [Level 100]
Hvordan forvalte komplekse plattformer
ERP-nestor Bo Hjort Christensen ser på hva du bør tenkte på når du skal forvalte en moderne ERP-plattform og hvordan du unngår innovasjonsgjeld. I tillegg ser han på Microsofts posisjon i det norske ERP-landskapet. [Level 100]
God organisering er avgjørende for suksessfull D365-implementering
Richard Jacoby-Larsen fra Plait deler erfaringer om organisering og prosjektgjennomføring med praktiske eksempler fra pågående prosjekt i Veidekke, som nylig implementert Dynamics 365 som økonomi- og prosjektstyringsverktøy i sin entreprenørvirksomhet. [Level 100]

Key note-foredrag onsdag 9. november

Hvorfor komme i gang med smidig utvikling
Tankegodset som ligger i smidig, design thinking og lean startup har mange fellestrekk og har gjort seg gjeldende langt utover utvikling de siste årene. Marianne Selle fra Microsoft trekker opp linjene og deler sin erfaring med hvordan du kommer i gang med smidig utvikling. [Level 100]
Er du trygg på at du har valgt riktig?
Det er vanskelig å velge en IT-leverandør som du kan leve med i en omskiftelig verden der bærekraft, sikkerhet, personvern og andre temaer er i evig endring. Når data skaper forretningsverdi må du være trygg på at alle aspekter er ivaretatt. David Hansen oppsummerer DynUG med et blikk fremover. [Level 100]

Dynamics 365 Business Central tirsdag 8. november


Hva er nytt i Dynamics 365 Business Central
Ansvarlig for Dynamics SMB-segmentet i Microsoft Norge Aina Gjøstøl ser på de viktigste nyhetene i Business Central og gir et overblikk over veien videre. [Level 100]
Oseberg Services bruker D365 BC for å videreutvikle forretningen
Regnskapsbyrået Oseberg Services AS har dyp teknologikompetanse. Med D365 Business Central og SEMINE og har de frigjort tid til å videreutvikle forretningen sin, vokse som selskap og øke kundetilfredsheten. Teamleder Consulting Morten Auen deler deres erfaringer. [Level 100]
Build skills that open doors
Education and building skills are essential in todays world. Enterprise Skills Lead Pleun Nijhoff (remotely from The Netherlands) and Partner Enablement Manager Emily Moschowits from Microsoft Norway guides you through how to build skills and get certified on D365 and Power Platform. [Level 100]

Dynamics 365 Finance & Operations tirsdag 8. november

Hva er nytt i Dynamics 365 F&O
Fredrik Sætre, leder for de tekniske ekspertene hos Microsoft Norge, tar for seg nyhetene som har kommet i Dynamics 365 F&O den siste tiden, inkludert det spennende som ble sluppet under Ignite nylig. [Level 100]

Boligpartner vokser med D365 som motor
Boligbyggerne i Hamar-baserte BoligPartner valgte Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for fremtidig vekst. De legger spesielt vekt på effektive innkjøpsprosesser, bedre prosjektstyring og løpende prognoser. De deler sine erfaringer under DynUG-konferansen. [Level 100]
Nyetablert selskap fikk fart med D365 F&O
Oppstartselskapet Your Mobility tilbyr korttidsleie av varebiler via en nettportal. Med D365 F&O som ERP-plattform har de fått et helhetlig system der leieprosessen er automatisert og alle prosessene er samlet ett sted. Digitalansvarlig Joakim Grothaug deler deres erfaringer. [Level 100]
Scale Aqua Culture viser bredde
Havbrukselskapet Scale Aqua Culture har tatt i bruk Dynamics 365 F&O med Supply Chain, Prosjekt, Sales og Field Service. De deler erfaringer fra hvordan de kontrollerer data og henter ut gode rapporter ved hjelp av Datalake og Power BI.
Jørgen Skevik, ScaleAQ og Knut Undheim, DXC. [Level 100]

Dynamics 365 Finance & Operations Supply Chain onsdag 9. november

Pris styrt ut fra attributter
MVP-er Kurt Hatlevik fra inspirit365 ser på attributtbasert prising i Dynamics 365 F&O. Denne nyheten skal være klar til bruk første kvartal 2023 og gir muligheten for å lage mer spennende prismodeller der prisen avhenger av ulike variable. [Level 200]
Intelligent Order Management og Supply Chain Insights
Espen Stensaas fra Microsoft tar en nærmere titt på de to siste tilskuddene i Dynamics 365 porteføljen innen logistikk og ser hvilke utfordringer IOM og SCI kan løse og hvordan komme i gang å bruke disse løsningene. [Level 200]
Advanced Warehouse Management og integrasjon til robotiserte verktøy
Martin Olavesen fra Microsoft ser på mulighetene for veiledet konfigurasjon for løsningen, som gjør det mulig for alle å bruke den på kort tid. Han viser også hvordan du kan knytte sammen WHS med robotiserte lager og gir eksempler på dette. [Level 300]
Inventory visibility Add-In
Denne nye tjenesten vil gi tilgang til lagerbeholdning i sanntid for både interne og ekstern beholdning. Vi løfter litt på panseret og ser under hva tjenesten er og hvordan komme i gang med å bruke den. Ved Espen Stensaas fra Microsoft. [Level 300]
Data Management-verktøyet ved implementering
MVP-er Alireza Eshaghzadeh fra KnowIT tar for seg hvordan du bruker Data Management-verktøyet i Dynamics365 Finance and Supply Chain Management ved implementering eller migrering av data. [Level 200]

Dynamics 365 Customer Engagement tirsdag 8. november

Hva er nytt i Dynamics 365 CE
Microsoft-spesialist Tim Ervik gir et overblikk over de viktigste nyhetene for Dynamics 365. Han er kjent som en dyktig og kunnskapsrik foredragsholder med godt overblikk over alt som rører seg i markedet. [Level 100]
Eventmodulen i D365 CE Marketing
Dette er en av de største skjulte skattene i D365 Marketing, mener MVP-er Malin Martnes. Hun har selv jobbet som kurskoordinator og designet systemer for å administrere eventer. Hun deler erfaringer fra hvordan blant annet Scottish Summit bruker eventmodulen. [Level 200]
SMS fra norske leverandører
Dynamics 365 Marketing med norsk SMS leverandør åpner nye muligheter. MVP-er Guro Faller fra Avanade ser på hvilken verdi vi det kan gi, hvordan det integreres og hvilke muligheter som åpner seg opp fra produktsiden fremover. [Level 200]
Omnichannel i CE
Omnichannel for Customer Service gir deg mulighet til å kontakte kundene via kanaler, for eksempel direkte chat og SMS. MVP-er Thomas Sandsør fra Point Taken guider oss gjennom mulighetene som ligger i denne app-en. [Level 100]
Omnichannel workshop
Thomas Sandsør gir en hands-on sesjon og ser blant annet på kontekstbasert kundeidentifikasjon, varsling i sanntid, integrert kommunikasjon og verktøy for agentproduktivitet som kunnskapsbaseintegrasjon, søk og saksoppretting. [Level 300]

Dynamics 365 Customer Engagement onsdag 9. november

Spørretime med MVP-ene
Guro Faller, Thomas Sandsør og Malin Martnes er blant Norges beste ressurser på Dynamics 365 og Power Platform. De tre MVP-ene svarer på konkrete spørsmål fra salen rundt Dynamics 365 CE. Marianne Kim Brill fra Obos og DynUG er moderator. Send gjerne inn spørsmål på forhånd, eller lever dem på en lapp før sesjonen starter. 
Dynamisk salgsprosess og situasjonsbasert salg
B2B, B2C, netthandel – eller ikke? Mennesker tar fortsatt kjøpsbeslutningen og kjøpsopplevelsen er viktigste faktor for suksess. Lars Yngvar Tømmerholt tar for seg viktige trender og viser hvordan Dynamics 365 Sales kan bidra til suksess. [Level 200]
Hva er fremtidens Marketing?
Dynamics 365 Marketing har eksistert siden 2018, og det utvikles i en voldsom fart med store investeringer fra Microsoft. Guro Faller fra Avanade spår hvilken retning Marketing tar fremover. [Level 100]
OKRs – hva kan etablerte aktører lære av startups om målstyring?
Hos NAF ble siloer erstattet med en smidigere organisasjonsmodell. I overgangen til mer dynamisk styring ble målstyringsverktøyet OKRs valgt, blant annet for å bygge bro mellom strategi og oppgaveprioritering. Jan Rydén Ormseth deler erfaringer etter tre års bruk. [Level 100]

Power Platform tirsdag 8. november

What’s new in Microsoft Power Platform?
Harald Wentein from Microsoft Vest-Europa is back at DynUG. He will give us an overview of the news on Power Platform including the lates from Ignite, and talk about the way forward as well. [Level 100]
Fusion Development: The next step in the Low-Code Application Development
Fusion development can help organizations increase the maturity of their low-code journey by bringing different teams together to get the most out of their investment. How do developers, IT, security officer and end-users work together to modernize their application stack? With Harald Wentein and Ulrikke Akerbæk. [Level 100]
Adopsjon av Power Platform
Fornybarselskapet Eviny jobber vi for å ta den rene, fornybare kraften i bruk overalt. De benytter hele Power Platform for å modernisere egne applikasjoner og digitale tjenester i selskapet. Christopher Ramsdal og Preben F. Jakobsen deler deres erfaringer. [Level 100]
PowerApps visual for Power BI
Med PowerApps visual kan du sende data tilbake til datakildene via PowerBI. Knut Stie von Krogh i Avanade viser hvordan PowerBI blir en visuell front-end og sender data til Dataverse med en DirectQuery-kobling som oppdaterer dashboardene umiddelbart. [Level 200]
Mange verktøy spiller sammen for å løse kursbehov hos Color Line
HR Utvikling i Color Line har tatt i bruk O365 for å løse en kompleks kursadministrasjon for selskapets cirka 2500 ansatte. Sharepoint, Power Automate, Forms, Sway og AI builder benyttes i prosessen fra behov til gjennomføring. Jon-Arve Hole Sagbakken deler erfaringer. [Level 100]

Power Platform onsdag 9. november

Hva er dette Dataverse som alle snakker om?
Er Dataverse bare et fancy navn på en database eller er det noe mer? O. Stian Lundquist, teknologispesialist og evangelist i Microsoft, tar deg gjennom litt av historien, forklarer fordelene med Dataverse og tar en titt under panseret på dette vidunderet. [Level 200]
Hvordan oppnå suksess med et Center of excellence for Power Platform
Microsoft Power Platform gir uante muligheter til å oppnå økt produktivitet. Thomas Mittelbach fra Capgemini Norge deler sine erfaringer med hvordan du oppnår suksess med et Center of Excellence (CoE) i organisasjonen. [Level 100]
Power-apps integrert med omverden
Hva har Oslo kommune gjort for å få Power-apps-plattformen til å fungere i samspill med nasjonale tjenester/registere og egne datakilder? Gunnar Gantzel tegner og forteller, samt viser praktiske eksempler på fremgangsmåter som er benyttet. [Level 200]
Collaborative apps with Model Driven Apps & Power Platform
Ritesh Ranjan from Capgemini presents the solution «Collaborative apps with Model Driven Apps & Power Platform», which Capgemini has built in partnership with Microsoft and gives a quick demo. [Level 200]
Analyse og innsikt for alle med Azure Synapse Analytics og Power BI
Azure Synapse Analytics og Power BI kan dekke analysebehovene til små og store bedrifter. I denne introduksjonen gir Jon Terje Tjønn fra Soprasteria en oversikt over funksjonalitet og muligheter, tips til hvem som bør bruke hva, kostnadsdrivere og erfaringer fra prosjekter.

Power BI workshop – D365 F&O og Synapse
Halvdags workshop om dataflyt mellom Dynamics 365 F&O via Azure Synapse Analytics til Power BI. Det vil bli brukt praktiske kundedata under workshopen, og maks antall deltakere er 15. NB: Egen påmelding. [Level 200]

Ledelse og strategi onsdag 9. november

Kom i gang med smidig
Hva vet du om smidig? Marianne Selle ser på hva som hindrer virksomheter i å jobbe mer smidig og hva som må være de neste konkrete stegene du kan ta sikte på for å bli mer smidig. Målet er refleksjon rundt utfordringene med å jobbe eksperimenterende. [Level 100]
Har du et godt digitalt arbeidsmiljø?
For å lykkes med en hybrid arbeidshverdag er det viktig å bruke riktig teknologi, men de ansatte må også tas godt vare på. Du må bygge gode virtuelle team som inkluderer og engasjerer alle. Arne Hartmann presenterer Employee Experience platformen Microsoft Viva. [Level 100]
Slik ble Bane NOR mer datadrevet
Bane NOR har tatt i bruk Microsoft D365, Azure Synapse Analytics, Power Apps og Power BI for å bli mer datadrevet. Systemeier Heming Haug vil sammen med Håkon Lenschow og Martin Lam fra Capgemini vise demoer og reflektere rundt forretningsverdien dette har gitt. [Level 100]
Finans blir en strategisk rådgiver og setter verdigrunnlaget for fremtidig vekst
Accenture, Avanade og Microsoft transformerer finans til å bli en strategisk og verdiskapende rådgiver, samtidig som de hjelper store kunder med samme problemstillinger. De tar blant annet i bruk Microsofts intelligente tjenester for low-code, automatisering, data, AI og rapportering. Ida Bergum forteller hvordan. [Level 100]
Live med D365 – hva nå..?
Hvordan sikrer du at Dynamics 365-investeringen gir gevinstene tiltenkt på sikt. Kristiane Grøtvedt fra Microsoft ser blant annet på hvordan du unngår innovasjonsgjeld, å bygge intern kultur for å utnytte D365-økosystemet og sikre at strategi og løsning går hånd i hånd. [Level 100]