Power BI workshop – D365 F&O og Synapse

Under DynUG inviterer vi til heldags workshop onsdag 9. november. Tema er dataflyt mellom Dynamics 365 F&O via Azure Synapse Analytics til Power BI. Det vil bli brukt praktiske data under workshopen, og maks antall deltakere er 15. OBS! Krever egen påmelding.

Workshopen vil fokusere på hvordan data flyter fra Dynamics 365 F&O via Azure Synapse Analytics. Vi vil se på forskjellige teknikker for å trekke ut og berike dataene og gjøre dem klar for rapporter i Power BI gjennom bruk av Azure synapse link for Datalake. Barnas hus stiller sine data til disposisjon som eksempel. Basert på erfaring fra andre prosjekter ser vi også på andre alternativer. Vi diskuterer hva slags valg du har ut fra kompleksitet og datamengder. Teknisk nivå er level 200.

Agenda for dagen:

10:00Beste praksis for å hente data fra Dynamics 365 F&O via eksport til Datalake ved Espen Stensaas, Microsoft Norge og Jostein Støen
11:00Vi ser på mulighetene som ligger i Microsoft Intelligent Data platform ved Jon Terje Tjønn, Soprasteria
12:00Lunsj
12:45Power BI ved Paul Osuldsen, Soprasteria og Hans Kristiansen, Capgemini. Vi jobber videre med dataene i Microsoft Intelligent Data platform og ser på de nye mulighetene for å gå fra data til innsikt og beslutninger. Vi går igjennom nye og gamle begreper og dekker blant annet:
• Ingest & Prep
• Business Semantic Models
• Enterprise reporting & embedding
• Manage & govern

Merk at du må være påmeldt DynUG-konferansen enten begge dager eller onsdag 9. november for å delta i workshopen. Den koster ingenting ekstra, men det er først til mølla som gjelder. Maks 15 deltakere. Bindende påmelding på e-post lars@commonnorge.no.