Slik ble Bane NOR mer datadrevet

Bane NOR har tatt i bruk Microsoft D365, Azure Synapse Analytics, Power Apps og Power BI for å bli mer datadrevet. Systemeier Heming Haug vil sammen med Håkon Lenschow og Martin Lam fra Capgemini vise demoer og reflektere rundt forretningsverdien dette har gitt.

Bane NOR er heleid av staten og har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. De er arbeidsgiver for omtrent 3 400 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo. Selskapet har tatt i bruk en kombinasjon av Microsoft Dynamics 365, Azure Synapse Analytics, Power Apps og Power BI for å bli mer datadrevet.

Kombinasjonen av Power BI og Power Apps har løftet rapportering til et nytt nivå. Rapporter blir ikke lenger kun konsumert, men har blitt en interaktiv prosess. Brukerne kan for eksempel selv supplere data med mer forretningsverdi ved å legge inn kommentarer direkte i rapporteringen. I tillegg støtter disse verktøyene mange kritiske forretningsprosesser for Bane NOR, som oppfølgning av KPI-er, budsjetter, prognoser, trendanalyse, kontrakter og så videre.

Under DynUG i november vil Heming Haug, Systemeier for innsikt og analyse domene hos Bane NOR sammen med sjefskonsulent Håkon Lenschow og teknologileder Martin Lam hos Capgemini Insights & Data demonstrere et utvalg av sine løsninger, samt reflektere rundt hvilken forretningsverdi kombinasjonen av Microsoft-teknologi har gitt.

Les mer og meld deg på DynUG-konferansen her