Det store Fabric-året

Lanseringen av Microsoft Fabric innebærer en demokratisering av datatilgangen. Med Fabric som fundament for en skybasert dataplattform levert som SaaS skal det bli enklere og rimeligere å integrere systemer sammen. Spørsmålet er hvor moden teknologien er.

– Utviklingen av Microsoft Fabric kommer til å akselerere og dette blir garantert det store Fabric-året, sier Hans Kristiansen, løsningsarkitekt hos Capgemini.

Han sitter i DynUG-faggruppen med spesielt fokus på Power BI og har fulgt Fabric med stor interesse siden lanseringen i fjor.

– Microsoft Fabric leveres som Software as a Service, der dataene lagret i OneLake. Det innebærer en demokratisering av tilgangen til data, som må sees i sammenheng med AI-tjenesten Copilot. Det går raskt å komme i gang og forretningssiden og IT-siden i virksomheten kan jobbe tett og raskt for å etablere et proof of concept. Dessuten er løsningen tilrettelagt 

Selv om Fabric er i produksjon kommer det hele tiden nyheter og innovasjonstakten er høy.

– I første omgang er det viktig å oppdatere seg faglig på hva Fabric vil innebære å begynne å teste det. Så vil det ta tid, da det fortsatt er komponenter som ikke er på plass. Dette vil definitivt bli et tema under DynUG vårkonferanse, understreker Kristiansen.

Jobber du med Power BI og ønsker å komme i gang med Microsoft Fabric som dataplattform? Microsoft og Capgemini inviterer til det populære gratis dag-webinaret «Fabric Analyst in a Day» og du som DynUG-medlem er velkomne. Les mer her.

FastTrack-sertifiserte Hans Kristiansen fra Capgemini går gjennom Copilot i Power BI, som nå er en del av nyheten Microsoft Fabric. Sesjonen er en rask innføring i hvordan du henter inn data ved bruk av Dataflow gen 2, bygger et lakehouse og bygger en semantisk modell på toppen av lakehouset. Basert på den semantiske modellen bygger du rapporter og analyser ved hjelp av Copilot. Les mer og meld deg på her.