Business Central i et konsern

NEAS Gruppen er et av Midt-Norges største aktører innen energi og bredbånd. Under pandemien valgte de skybasert Dynamics 365 Business Central på tvers av konsernet. Det har blant annet muliggjort større digitalisering i fagsystemene. De deler erfaringer under DynUG.

– NEAS er et konsern med seks datterselskaper i ulike størrelser. Vi hadde behov for en felles plattform da vi skulle fusjonere selskapene. Etter å ha undersøkt markedet og kommet frem til to gode alternativer, leide vi inn Bo Hjort Christensen til en workshop for å få et best mulig grunnlag for beslutningen. Vi endte i 2020 opp med å velge Dynamics 365 Business Central, forteller Borgny Hatlestad Tveekrem, leder for digitalisering i NEAS konsern.

Hun er prosjekteier og jobber på tvers av konsernet. NEAS Gruppen har hovedkontor i Kristiansund. Virksomheten omfatter kraftproduksjon, infrastruktur, leveranse av Internett- og TV-tjenester på bredbåndsteknologi, og elektrotjenester.

– Under prosessen så vi blant annet på synergien vi kunne hente ut av økosystemet rundt D365 med tanke på fremtidige behov i de ulike selskapene.

Det var også en fordel at det fantes Business Central-kunder i Norge og kunder i samme bransje som NEAS konsern.

– Den største gevinsten ved skybasert ERP var muligheten for mye større digitalisering i fagsystemene. Vi valgte Oseberg Solution som partner og var tydelige på at løsningen skulle være skybasert. Hovedfokuset vårt var å få ERP-systemet på plass først. Så har vi jobbet med å fase inn de ulike selskapene, samt ulike forbedringer og integrasjoner mot omliggende fagsystemer, understreker Tveekrem.

Bjarne Fure er innleid konsulent og var prosjektleder for implementeringsprosjektet og aktiv i implementering inn i datterselskapene.

– Vi har store datamengder, noe som har vært krevende med tanke på omliggende systemer. Vi er avhengige av en rekke utvidelser til Business Central, og med en del utfordringer underveis har det vært viktig å ha en god partner av en viss størrelse og kapasitet, forklarer han.