Rigget for en fremtid i skyen

Tradisjonsrike Ulstein Group har vært gjennom en omfattende omstilling med stort fokus på det grønne skiftet og bærekraft de siste årene. Dynamics 365 F&O er ett av verktøyene som åpner nye muligheter i en konkurranseutsatt bransje.

Les mer

Smartere og enklere samhandling i D365

Ny teknologi åpner stadig nye muligheter for effektiv samhandling i små og store organisasjoner. Context IQ er en funksjon som støtter arbeidet med innebygd AI og gjør det enkelt å dele informasjon i Dynamics 365, Office 365 og Teams uten omstendelig navigering.

Les mer

Deler erfaring på vårkonferansen

Tradisjonsrike Sparebanken Sogn og Fjordane har tatt i bruk Dynamics 365 for å gi kundene en bedre totalopplevelse og sørge for en enhetlig opplevelse for kundene uansett kanal. Det har også gitt muligheten til å vokse videre ut av nærområdet. I mai deler de erfaringer med DynUG.

Les mer

Enklere å hente ut og analysere data

Med Azure Synapse Link kan du hente Microsoft Dataverse-data uten å gå veien om et datavarehus. DynUG inviterer til workshop der Trond Brande og Hans Kristiansen forklarer teknologien og kjører demo med praktiske eksempler mellom D365 og Power BI.

Les mer