Datafangst: utfordringer og nye muligheter

2016-06-28_Naess

Økt andel Android-enheter, Microsoft Internet of Things på vei og utfasingen av Windows Mobile 6.5 på håndholdte enheter gjør at vi står overfor et paradigmeskifte innen mobil datafangst. Må du skrive om programvaren din, eller finnes det nye måter å løse datafangstbehovet på i felt og lager?

– De siste årene har vi sett hvordan «the consumeration of industrial IT» har gitt oss nye muligheter innen datafangst, enten det er ute hos håndtverker- og selgerkorps, i butikk eller på lager, forklarer Joachim Næss, Key Account Manager hos Lexit Group Norway AS.
De er Skandinavias ledende konsern innen RFID, datafangst, produktmerking, trykte etiketter, POS-hardware, IKT for distribusjon, samt industri/automasjon. Konsernet har 95 ansatte og mer enn to tusen ledende kunder i Norge, Sverige, Danmark og Island.

Næss kommer til ØK-IT 2016 for å snakke om mobile trender innen datafangst.
– Økt markedsandel for Android, nye Microsoft IoT på vei og utfasingen av Windows Mobile 6.5 på håndholdte enheter betyr at vi står ovenfor et paradigmeskifte. Mange tenker sikker at de må skrive om programvaren til Android eller Microsofts Windows IoT, men det finnes andre måter å løse datafangstbehovet på.
Næss vil se på trender innen maskinvare og vise eksempler på hva slags enheter som er tilgjengelig og hvilke muligheter og fordeler nye brukergrensesnitt og brukeropplevelser kan gi.
– Vi ser på hvordan du kan flytte Dynamics AX og Dynamics NAV ut på en mobil enhet, enten via tilpasset programvare eller en app. Fokuset blir på de store linjene og å vise muligheter, sier Næss.

Du finner hele agendaen for ØK-IT 2016 med påmeldingsskjema her