Gode råd for en vellykket flytting til skyen

2015-07-20 Stillum

Stadig flere har flyttet deler av IT-systemene sine til skyen, og ERP-systemene er på vei. Dette gir flere juridiske utfordringer. Under ØK-IT 2016 gir forretningsadvokat Grete F. Stillum praktiske tips for en vellykket prosess.

– Foredraget gir de som planlegger å flytte ERP-systemet sitt til skyen eller er midt i denne prosessen gode praktiske tips, sier forretningsadvokat Grete F. Stillum i Brækhus Dege Advokatfirma.
Til daglig arbeider hun med IT og teknologi, og bistår ved kontraktsinngåelsen, under prosjekt­gjennom­føringen og tvisteløsning. Stillum har bistått både kunde- og leverandørsiden, og har lang erfaring fra ulike typer IT-prosjekter, lisensavtaler, vedlikeholdsavtaler, driftsavtaler og skytjenester, samt digitalisering og e-handel. Foredraget hennes under ØK-IT i fjor ble svært godt mottatt. Nå er hun tilbake med viktige råd knyttet til nettskyen.
– Før en kontrakt er inngått er det flere sentrale temaer som bør vurderes, diskuteres og dokumenteres. Vi gjennomgår disse og gir tips til kontraktsregulering og dokumentasjon. Mange har fokus på fordelene eller ulempene ved å flytte til skyen. Jeg mener at det viktigste er å erkjenne at det er annerledes, og identifisere de elementene som skaper utfordringer.

En skytjeneste omfatter normalt både tilgang til å bruke en programvare («lisens»), programvedlikehold- /utvikling og drift med lagring av data. Dessuten er de fleste skytjenester i større eller mindre grad standardiserte tjenester hvor den enkelte kunde har liten mulighet til å påvirke tjenesten. Derfor blir det viktig å se på hvilke muligheter og begrensinger det medfører for kundens behov med integrasjoner og tilpasninger.
– Jeg ser ofte at partene kun fokuserer på driftsfasen, og i liten grad det som skal gjøres før dette. Og det er ofte tidlig i prosessen det er lettest å håndtere de vanligste utfordringene. I tillegg «glemmer» mange å tenke på exit. Hva skjer ved leverandør- eller systembytte? Det er også sentralt å forstå og vurdere skytjenestens vederlagsmodell. I hvilken grad kan kunden velge å nedjustere brukere eller omfanget? I tillegg er det viktig å ikke glemme de regulatoriske krav som norsk lov stiller til behandling av personopplysninger og oppbevaringen av regnskapsopplysninger, understreker Stillum.

Du finner hele agendaen for ØK-IT 2016 med påmeldingsskjema her