Dynamics fagkonferanse 2017

2016-09-09_gruppebilde

DynUG brukergruppen er godt fornøyd med tilbakemeldingene etter ØK-IT 2016, og har begynt planleggingen av neste års fagkonferanse i slutten av september. Arrangementet vil bli på det sentrale Østlandet, og de ønsker innspill fra brukerne på innholdet.

– Innholdsmessig var ØK-IT 2016 en suksess. Vi er veldig godt fornøyd med tilbakemeldingene etter årets arrangement. Samtidig ser vi at det for mange kan bli lenge å være borte fra arbeid i nesten tre dager, så vi ønsker å gjøre noen justeringer på gjennomføringen, sier Jostein Støen fra HTS Hans Torgersen & Sønn AS.

Han sitter i DynUG, brukergruppen for Dynamicskunder i Norge. De planlegger et todagers seminar neste år, med en sosial samling på kvelden den første dagen. Ved å legge arrangementet til den sentrale Østlandsområdet vil det bli enklere for tilreisende å delta.

– Vi har allerede flere temaer på blokka for neste års arrangement. Erfaringer med Dynamics AX7 og Dynamics 365 er veldig interessant, og i september 2017 er det flere som vil ha kjørt en god stund. Nettskyløsninger vil nok fortsatt være aktuelt, og det samme ser vi med blockchain og Microsoft Hololens. Vi kommer også til å gå bredt ut for å få med flest mulig Microsoft-partnere på arrangementet, sier Støen.

DynUG vil i løpet av høsten sende ut en spørreundersøkelse for å kartlegge mulige temaer, og de ønsker også kontakt med flere som kan tenke seg å bidra i brukergruppen.