Spar tid med filtre i Dynamics NAV

Tommy Winberg Kihle er teamsjef for Cloud hos Oseberg Solution. Her er hans beste tips om filtre i Microsoft Dynamics NAV som sparer deg for unødige tastetrykk og tid når du for eksempel skal sortere eller gruppere ordre.

Microsoft Dynamics NAV gir deg muligheten til å lagre filtre du bruker ofte, så de enkelt kan gjenbrukes. Når du har angitt ønskede filtre på et oversiktssted, for eksempel i Ordrer-vinduet, kan du lagre oversikten som en spesialvisning som er tilgjengelig fra navigasjonsruten når du trenger den, forteller Tommy Winberg Kihle, teamsjef for Cloud hos Microsoft Gold Partner Oseberg Solution.
Han har jobbet for Oseberg siden 2008, både som senior fagkonsulent og systemutvikler i viktige prosjekter til firmaer innen industri og handel.
– Dette er en form for tilpasning som definerer hvordan data skal vises, i motsetning til tilpasning av grensesnitt, som definerer hvordan grensesnittkomponenter skal vises. Gjør følgende for å lagre en filtrert ordrevisning:

  1. Åpne Ordrer-vinduet, og angi ønskede filtre, for eksempel for å vise ordrer bare for lokasjonen OSLO.
  2. Klikk menyknappen Ordrer, og klikk deretter Lagre visning.
  3. Skriv inn et navn i vinduet Lagre visning som, for eksempel Ordrer for lokasjonen OSLO, i Navn-feltet.
  4. I Akitivtetsfeltet angir du hvor i navigasjonsruten den nye menyknappen skal plasseres.
  5. Neste gang du trenger tilgang til forfalte ordrer fra lokasjonen OSLO, kan du klikke den nye menyknappen for å åpne den bestemte filtrerte oversikten.