Er du klar for den digitale transformasjonen?

IoT og digital transformasjon er to av de mest brukte buzz-ordene dette årtusenet. Men forstår vi egentlig konsekvensene for samfunnet og for norske bedrifter når den fysiske verden går online, alle forretningssystemer styres av kundenes data, og alt ligger i skyen?

– Jeg tror at i fremtiden vil absolutt alle forretningsmodeller være styrt av tre ting: evnen til å håndtere stor data, evnen til å identifisere kunden gjennom denne dataen, og ikke minst, evnen til å bruke dataen til å skape verdi for kundene, forklarer Tom-Tom Erik Isaksen, Head of products, Norway, Telia Division X.

Han kommer til DynUG Høstkonferanse i september med foredraget «Den ekte digitale transformasjonen».

– Både internet of things og big-data blir nevnt hyppig, men det er tilsynelatende et enormt etterslep i bedriftsnorge når det gjelder hva det egentlig vil si å satse på disse tre områdene, og hva slags kompetanse og arbeidsmetodikk du må benytte for ta ta det i bruk.

Isaksen trekker fram noen eksempler.

– Vi må vektlegge autonome team over prosjekter, eksperimentering fremfor tradisjonelle business case, integrasjoner over monolittiske systemer, og ikke minst – vi må tenke design gjennom alle prosesser, i stedet for å fokusere på brukervennlighet. Vi må våge å se på våre kunder som ikke bare kunder, men etter hvert brukere, og til slutt mennesker.

Gjennom den digitale transformasjonen beveger vi oss i retning av et plattformlandskap.

– Jeg tenker ikke en tradisjonell IT-plattform, men at vi beveger oss vekk i fra tradisjonelle lineære forretningsmodeller hvor vi har kontroll over alle ledd i verdikjeden, til en verden av integrasjoner. Der kan verdi skapes i alle ledd av verdikjeden, av hvem som helst, til hvem som helst. Når alt til slutt vil være koblet til i IoT, vil evnen til å være en del av et plattform-økosystem være en av de viktigste forutsetningene for suksess, understreker Isaksen.