VIPPS så endret verden seg

Fakturering og betaling vil ikke være det samme, og bankene endrer seg også. Bare se på hvordan VIPPS på kort tid har har revolusjonert betalingsvanene våre.

– Den nye betalingshverdagen med myndighetenes krav til elektronisk fakturering og revolusjonering av vennebetalingen med VIPPS har ført til at norske bedrifter raskt har måtte komme på banen med mobile og automatiserte betalingsløsninger for sine kunder, sier Rune Lindseth, Produktsjef for Compello Connect hos Compello.

De er blant landets største innen løsninger for bedrifter som skal fakturere andre bedrifter, gjennomfakturere og fakturering til private sluttkunder. I tillegg er de blant annet en av de største aktørene som meldingsformidler innen kraftbransjen. Lindseth kommer til DynUG høstkonferanse for å snakke om fremtidens betalings og meldingsformidling.

– Fakturering og betaling vil ikke lenger være det samme, og en bank vil ikke lenger være det den er i dag, eller var for noen år siden. Det nye direktivet for Open banking PSD2 vil føre til at formidling av betalinger mellom sluttkunde og leverandør ikke lenger trenger å gå gjennom de kjente kanalene.

Endringene skaper både muligheter og utfordringer. Hva er kostnadene? Hvem tar fortjeneste og hvordan påvirker den nye teknologien sikkerheten?

– Bankene kan ikke lenger knuge kundenes kontoinformasjon tett til sitt bryst, men må dele denne med andre og nye betalingsaktører gjennom standardiserte og åpne API-er. Omfanget av forsøk på svindel vil sannsynligvis øke proporsjonalt med utvidelse av nye, enkle og fleksible betalingsløsninger, forklarer Lindseth. Vil PSD2 kunne stoppe dette?

Apple Pay er på vei inn i flere av de Skandinaviske landene. Google med sin Google Wallet og Android Pay er allerede en aktør i det nordiske markedet, selv om det ikke har tatt av i særlig grad.

– Så lenge banker, forretninger og leverandører kan tilby kjente, lokale og fleksible løsninger for det samme vil nok disse bli foretrukket, men hva skjer når Facebook, Snapchat og lignende aktører begynner å legge inn enkel en-klikks betalingsfunksjoner i sine løsninger?

Utviklingen vil også påvirke fakturaflyten, som allerede sliter seg gjennom overgangen fra den klassiske papirverden til mer elektroniske former. Her har det gått raskt fra den tradisjonelle papirfakturaen via faktura på epost og efaktura i nettbank til elektronisk faktura i henhold til myndighetenes krav sendt gjennom såkalte aksesspunkt.

– Det blir stadig enklere for kunden å betale sine fakturaer raskt, slik at leverandørene får sine betalinger like raskt. VIPPS er et godt eksempel på dette. Fra å være en meget populær løsning for vennebetaling, har den også tatt av som betalingskanal for fakturaer. Erfaringene er at kundene betaler raskere, og at det også er enklere å få inn betalinger der det ellers måtte sendes en eller flere purringer.

Det er flere skjær i sjøen. Hvilke kanaler skal benyttes? Og hvordan skal mottakeren holde styr på fakturaer som nå kan mottas både på mobiltelefonen, i nettbanken, i Digiboks på epost og som tradisjonelle papirfakturaer i postkassen? Hvem skal styre hvilke kanaler som gjelder?

– Det blir enklere å overse en faktura, og for utstederne er det problematisk at sluttbrukeren rett og slett ikke vet om alle mulighetene som finnes, og kan velge å motta alle fakturaer via nettbank, VIPPS og Digipost på en og samme tid, understreker Lindseth.

Du finner agenda og påmelding til DynUG Høstkonferanse her.