Ser fremover med Dynamics 365

Color Line skulle implementere et nytt ERP-system, og etter grundige vurderinger falt valget på Microsoft Dynamics 365. Neste steg var å finne en partner som kunne bistå med implementeringen, og det ble Scales. Nå har de satt opp og tatt i bruk løsningen – sammen.

– Vi skulle implementere et nytt ERP-system, og i den prosessen la vi bort gamle tanker om hvordan ERP-systemer implementeres. Da vi først hadde landet på Microsoft Dynamics 365 som systemløsning trengte vi en partner som kunne bidra med kunnskap på den valgte løsningen. Vurderingen av partner for implementering falt på Scales, fordi vi fant deres erfaring og tilnærming til prosjekt svært interessant, forteller prosjektleder Tor Einar Pedersen hos Color Line.

Han har bakgrunn fra regnskap og finans, og har ledet prosessen med å implementere Dynamics 365 i selskapet. I dag er han systemeier. Color Line er Norges største og et av Europas ledende selskap innen cruise og transport. Dynamics 365 er satt opp for hele Color Group operasjonen, inkludert operasjoner i Danmark, Sverige og Tyskland.

Starter med standardløsning

– Vi startet med å se på hvordan standardløsningen fungerte. Hensikten var å avdekke eventuelle GAP. Vi fokuserte på hvilke behov vi hadde, og hvordan vi kunne løse dem ved å endre prosessen, uten å se oss så mye tilbake, sier Pedersen.

De valgte Scales som partner til å bistå med sin erfaring fra implementering av Dynamics 365 og med sin tilnærming til prosjektgjennomføring. Implementeringsprosessen startet i august 2017 og ble sluttført i april 2018. Det ble minimalt med tilpasninger etter ny Microsoftstandard, og løsningen ble grundig testet før oppstart. Det er kun brukt entiteter til integrering, og hovedsaklig standard entiteter.

– For Color Line har det vært viktig å ha en fremtidsrettet skybasert plattform kombinert med en samarbeidspartner fremfor en leverandør, forteller Kristiane Grøtvedt i Scales.

– De har hele veien vært tydelige på at vi skal vise dem og de skal selv utføre mange av oppgavene. Det har ført til et enormt eierskap til løsningen, ved kontinuerlig opplæring av superbrukere i løpet av prosjektet. Vi har hatt mange workshops og hyppige stand-up-møter, samt brukt felles arbeidsverktøy som VSTS (nå Azure Dev Ops) for oppfølging underveis.

Fra leverandør til businesspartner

Med nye nettbaserte ERP-løsninger er det naturlig at de gamle leverandørene nå blir mer businesspartnere, med kunnskap om de nye metodene for tilpasning som sikrer effektive oppgraderinger.

– Det har aldri vært tvil om at Color Line eier prosjektet. Da vi skulle inn i testperioden handlet det om å teste det vi hadde satt opp sammen. Det er et sterkt budskap til alle brukerne, poengterer Grøtvedt.

Du møter Tor Einar Pedersen og Kristiane Grøtvedt under DynUG høstkonferanse 2018 på Gardermoen 8. november, der de vil fortelle om prosjektet fra start til mål.