Du må tørre å ta steget fremover

Forretningsutvikling anno 2018 krever en smule fryktløshet kombinert med riktig digital kompetanse. Bo Hjort Christensen løfter blikket under DynUG brukerkonferanse og slår fast at de lange utredningers tid er forbi.

– Forretningsutvikling blir ofte sett på som et synonym til digitalisering. Det kan virke som om begrepene smelter sammen. Da må vi stoppe litt opp og tenke oss om. Forretningsutvikling er noe langt mer, og krever et betydelig innslag av god gammel analog tenkning, forteller ERP-guru Bo Hjort Christensen.

Han kommer til Gardermoen med sitt sedvanlige skarpe blikk på utviklingen i ERP-markedet generelt, og med et spesielt blikk på Dynamics-porteføljen.

– Menneskene er, heldigvis, i sin natur analoge, ikke digitale. Forretningsutvikling handler om å forstå markedets behov og kundenes adferd. Det handler om å designe verdikjeder og optimalisere disse. Noen ganger krever dette at godt innarbeidede forretningsregler må justeres, noen ganger forandres helt eller kanskje fjernes.

Det passer godt med tanke på at mange nå heller endrer egne prosesser enn å skreddersy ERP-systemene til å passe eksisterende måter å drive forretningen på.

– Ikke minst handler forretningsutvikling om å endre de ansattes holdninger og innarbeidede vaner. De må avlæres. Noen velger å kalle dette endringsledelse, men min mening er at vi kan fjerne forstavelsen «endring» fordi all ledelse i dag handler om å håndtere endring. Det er lederens kanskje viktigste oppgave, understreker Christensen.

Forretningsutvikling anno 2018 krever en smule fryktløshet kombinert med digital kompetanse.

– De lange utredningers tid er definitivt forbi og det kreves handling. Da må målene tydeliggjøres og visjonene formes. Det digitale ambisjonsnivået må tegnes. Fryktløshet handler også om å håndtere risiko. Det kan synes som om digitalisering alltid koples til en positiv tilstand, men vi vet det er mulig å feile. Det er en del av risikobildet, og jeg mener bestemt at vi noen ganger bør trekke i nødbremsen og stoppe opp.

Det er ingen skam å snu dersom vi har gjort vårt beste.

– Forretningsutvikling og digitalisering er en meget kronglete vei med en rekke snubletråder. Det er denne type utfordringer og dilemmaer jeg vil behandle i mitt foredrag. Ikke for å presentere en normativ kokebok for hvordan du lykkes, men for å bevisstgjøre og skape rom for refleksjon – analog refleksjon, sier Christensen.