Velge AX eller NAV?

Årets DynUG brukerkonferanse fikk en pangstart. Med den nylige lanseringen av NAV-etterfølger Dynamics Business Central var det ikke unaturlig at spørsmålet AX eller NAV dukket opp, både i foredrag og paneldebatten.

– Vi må tørre å prøve og ta i bruk ny teknologi, samtidig som vi stopper i tide når det er riktig. Vi har som oftest bedre tid på oss enn vi tror, samtidig som vi overvurderer de kortsiktige konsekvensene og undervurderer de langsiktige, sier Bo Hjort Christensen.

Han åpnet årets brukerkonferanse i kjent entusiastisk stil med å ta for seg viktigheten av en analog tilnæring til digital transformasjon.

– I dag må du velge en agil tilnærming, med en strøm av små, konkrete leveranser. Du trenger en god partner, klare visjoner og ikke minst må du digitalisere nedenfra. Dessuten må du bygge egen digital kompetanse, ikke bygge ned selv om du går i skyen. Du trenger folk som skjønner seg på teknologi, poengterer han.

Bruke teknologien på tvers

Andreas Dolven fra Microsoft hadde et åpent og ærlig foredrag om Microsofts strategi rundt Dynamics-porteføljen.

– ERP-implementering i dag handler ikke om å erstatte løsningen som er der, men det handler om å bygge bunnsvillen for å være med på en transformasjonsreise. Det er liten tvil om at lanseringen av Dynamics 365 kom brått på mange i 2016, men det siste året har det virkelig tatt av, forteller han.

Stadig flere innser hvorfor de må starte reisen med gamle ERP-systemer, men gamle systemer står i veien.

– Kundene våre krever løsninger som bryter ned siloene vi har. Norge leder an i Skandinavia og Vest-Europa er best i verden på Dynamics 365-implementering.

Dolven kunne fortelle at datasentrene Microsoft bygger i Stavanger og Oslo åpner i 2019. Det vil fjerne en del bekymringer knyttet til hvor data lagres.

– Dynamics-produktene vil være del av porteføljen som tilby via disse datasentrene.

Størst på ERP innen SMB

Ringreven Bjørn Tollevsen presenterte Dynamics Business Central, som ble lansert i Norge nylig. Han kunne fortelle at med 2,7 millioner samtidige brukere og 160.000 installasjoner i 195 land er NAV verdens største ERP-programvare i ERP-markedet.

– Business Central On Premise er egentlig NAV 2019, men det har flere muligheter. Som Dynamics 365 Finance & Operations baserer den seg på tilpasninger i extensions, slik at det blir enklere å oppdatere kjernekoden kontinuerlig, slik vi er vant til fra app-er, forteller Tollevesen.

Han anbefalte Intelligent Edge for de som vurderer å legge sin on premise-løsning i nettskyen.

Presentasjonene fra konferansen ligger her