Skatteetaten ønsker din hjelp

Er du partner og leverer egne fagsystemer til Microsoft Dynamics? Den 1. januar 2022 lanserer Skatteetaten en ny mva-melding med nytt format. Nå ønsker de tilbakemeldinger om det er behov for endringer i det tekniske grensesnittet i Microsoft Dynamics.

MEMO-prosjektet utvikler ny skattemelding for merverdiavgift, der målet er å oppnå bedre etterlevelse, likere konkurransevilkår, forenkling for næringslivet og en mer effektiv forvaltning. Den nye mva-meldingen lanseres etter planen 1. januar 2022. Det innebærer at terminer som sendes inn etter denne datoen må leveres inn på nytt format.

Skatteetaten ber gjennom DynUG systemleverandører som leverer mva-meldinger gjennom egne fagsystemer kontrollere om det er behov for å gjøre endringer i det tekniske grensesnittet før overgang til ny mva-melding. Må det gjøres tilpasninger i Microsoft Dynamics direkte for å få til innsending av ny mva-melding, eller gjøres dette i partnernes egne applikasjoner?

Skatteetatens Githubside finner du mer informasjon og tekniske spesifikasjoner for ny mva-melding.

Send inn din tilbakemelding til Thomas P. Bakken, Business Program Manager, Microsoft Norge AS.